Autoryzowany Dystrybutor Hogan Assessments

Safe System

Czym jest Safe System?

Bezpieczeństwo zaczyna się od Twoich pracowników

Przemysł maszynowy, transport, siły zbrojne i policja. W niektórych dziedzinach i branżach nie powinniśmy sprawdzać estetyki czy kreatywności, ponieważ to bezpieczeństwo jest najważniejszym kryterium. Dlatego warto sprawdzać świadomość, precyzję i ostrożność pracowników, a jednocześnie pamiętać, że bezpieczeństwo leży raczej w osobowości pracownika niż w jego obserwowanych zachowaniach. Dlatego zamiast mierzyć tolerancję na monotonię lub zdolności koncentracji uwagi, uważamy, że bardziej ugruntowane i przyszłościowe jest badanie głęboko uwarunkowanych cech osobowości, ponieważ w ten sposób wyniki będą dokładniejsze i bardziej wiarygodne.

Jakie są elementy Safe System?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa mogą pomóc pracownikom stać się bezpieczniejszymi, ale bez wglądu w to, jak poszczególne osoby przyczyniają się do tworzenia klimatu bezpieczeństwa, nawet najbardziej rozbudowany program bezpieczeństwa będzie miał ograniczony sukces. Tradycyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa skupiają się na procesach, ale nie na ludziach. Tworzenie klimatu bezpieczeństwa jest inne – koncentruje się na ludziach, a nie na systemach.

Model Hogan SafeSystem dostarcza narzędzi niezbędnych do zbudowania i utrzymania kultury bezpiecznych praktyk pracy. Trzy komponenty SafeSystem to:

Badanie SafeSystem Climate  dostarcza informacji zwrotnych dotyczących postrzegania bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji, a jego wynikiem jest wynik dotyczący bezpieczeństwa w całej firmie.

Ocena Bezpieczeństwa (Hogan Safety Assessment) analizuje pracowników i kandydatów do pracy pod kątem sześciu kompetencji związanych z bezpieczeństwem i dostarcza cennych informacji pomagających im w rozwijaniu bezpiecznych zachowań w pracy. Raport Hogan Safety został opracowany i przeprowadzony ze względu na potrzeby klienta oraz w oparciu o nasze bogate doświadczenie badawcze. Jest prosty i łatwy do zrozumienia, bada tylko istotne i właściwe pola osobowości związane z zachowaniem bezpieczeństwa. Cechy te są stabilne i rzucają światło na głębokie uwarunkowania postawy człowieka wobec bezpieczeństwa, dlatego wyniki są bardziej wiarygodne niż jakiekolwiek inne pomiary. Badanie bezpieczeństwa nie jest prostym badaniem osobowości, ponieważ pewne cechy, które są korzystne w innych dziedzinach, mogą działać jako czynniki ryzyka w zachowaniach bezpieczeństwa. Wymienione poniżej wymiary są uważane za niezbędne, jeśli chodzi o dokonywanie pomiarów:

  • Buntowniczy – Posłuszny
  • Ulegający panice – Odporny na stres
  • Nerwowy – Opanowany
  • Zdekoncentrowany – Uważny
  • Lekkomyślny – Ostrożny
  • Ignorujący – Otwarty na doskonalenie

Coaching Bezpieczeństwa (SafeSystem Coaching Process) zapewnia przełożonym informacje zwrotne oparte na danych, niezbędne do budowania i utrzymywania kultury bezpiecznych praktyk pracy.

Jak to pomoże Twojej firmie i pracownikom?

Pomaga w selekcji lub ocenie: Wyniki raportu na temat bezpieczeństwa mogą przyczynić się do podjęcia decyzji typu „zielone lub czerwone światło” przy doborze pracowników, natomiast są również przydatne przy ocenie już pracujących pracowników. W tym przypadku wyniki mogą być wykorzystane jako narzędzie do wyboru osób biorących udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa, bowiem w ten sposób możemy dokładniej określić, kto i który element bezpieczeństwa powinien zostać poprawiony. Dzięki temu raportowi kształcenie i szkolenie będzie bardziej opłacalne.

Zmniejszenie liczby wypadków lub kradzieży: Nie ma znaczenia, jaki rodzaj szkody zagraża firmie, raport Hogan Safety zawsze odkrywa prawdę o słabych, bądź może mocnych stronach Twoich pracowników. Kiedy badamy stosunek pracowników do bezpieczeństwa i staramy się go kultywować, możemy ograniczyć koszty bezpośrednie (na przykład ubezpieczenie społeczne, odszkodowania) lub pośrednie (zły PR, fluktuacja).

Raporty Hogan SafeSystems

Raport SafeSystems dla selekcji
Raport SafeSystems dla rozwoju

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi