Oficjalny Dystrybutor Hogan Assessments

Hogan Develop

“Rozwijaj swoje kluczowe Talenty.”

Ludzie stanowią Twoją przewagę konkurencyjną. W środowisku biznesowym, w którym większość firm ma dostęp do tych samych zasobów i technologii, firmy odnoszące sukcesy wyróżniają się dzięki zaangażowanym i kompetentnym pracownikom.

Raporty HoganDevelop wykorzystują ocenę osobowości do zidentyfikowania mocnych stron w pracy, słabości i podstawowych wartości, a także dostarczają wskazówek rozwojowych i menedżerskich, aby zagwarantować, że uzyskasz jak najwięcej od swoich pracowników, a oni otrzymają to co najlepsze ze swojej kariery.

Raporty Hogan Develop

Raport Kariera

Raport Kariera opisuje, jak dana osoba będzie działać w różnych okolicznościach biznesowych, określa mocne i słabe strony, a także zawiera szczegółowe wskazówki rozwojowe, jak zarządzać jej karierą. Ten znaczący raport dokładnie określa behawioralne tendencje, które mogą mieć wpływ na wydajność zawodową.

Sample report

 

 

Raport Manage

Raport Manage uwydatnia najbardziej efektywne techniki zarządzania ludźmi. Ten dogłębny raport identyfikuje silne obszary pracownika, na których należy budować, jak również wykazuje słabości, które stanowią strefy wymagające wsparcia.

Sample report

 

Raport Kompas

Raport Kompas przedstawia znaczenie dla pracy zawodowej kluczowych wartości osoby i zapewnia informacje przydatne dla efektywnego planowania kariery. Ten raport wyjaśnia wartości osoby, porównuje je z różnymi zawodami i kulturami organizacyjnymi, a także opisuje typ ludzi, z którymi osoba będzie chętnie współpracować i przebywać.

Sample report

 

Seria Insight

Seria Insight dostarcza organizacjom naukowo potwierdzonych informacji na temat mocnych stron danej osoby, ryzyka związanego z wydajnością oraz podstawowych wartości. Wykorzystywana jako narzędzie informacji zwrotnej w procesie selekcji lub rozwoju, łatwa do zrozumienia seria raportów daje początkującym i średniozaawansowanym menedżerom samoświadomość potrzebną do efektywnego działania.

Przykładowe raporty:

High Potential

Hogan High Potential Talent Solution jest skoncentrowany na rozwoju, aby wyposażyć populację talentów o wysokim potencjale, aby stali się kolejnymi liderami. Potencjał do czego? Potencjał do budowania i prowadzenia zespołów, które mogą konsekwentnie przewyższać konkurencję. Niektórzy ludzie, którzy wydają się mieć potencjał przywódczy, często nie są skutecznymi liderami; odwrotnie, wielu skutecznych pracowników jest pomijanych przy awansie, ponieważ nie promują się na tyle, by zostać zauważonymi. Hogan High Potential Model mierzy trzy wymiary potencjału przywódczego, podkreślając mocne strony poszczególnych osób i szeregując obszary, w których można podjąć działania rozwojowe. Celem jest ustalenie priorytetów w obszarach, na których należy się skupić, co prowadzi do maksymalizacji potencjału przywódczego.

Sample report

 

EQ

Hogan EQ ocenia inteligencję emocjonalną, czyli umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami swoimi i innych. Umiejętności ludzkie decydują o sukcesie, a osoby, którym brakuje umiejętności budowania efektywnych relacji, są skazane na porażkę – niezależnie od tego, jak inteligentne czy utalentowane są. Łatwy do zrozumienia Raport EQ zawiera ogólny wynik, jak również wyniki i informacje zwrotne dla sześciu kompetencji emocjonalnych. Raport zawiera również podsumowanie prawdopodobnych zachowań, plusy i minusy wyniku oraz punkty do dyskusji.

Sample report

 

Team Report

Raport Zespołowy Hogana został opracowany, aby pomóc członkom zespołu uzyskać holistyczne, oparte na osobowości zrozumienie mocnych i słabych stron zespołu oraz kultury, a także zrozumieć, w jaki sposób osobowości i motywatory członków mogą wspierać lub utrudniać efektywność zespołu w świetle jego charakteru, działalności, kontekstu i celów. Raport wykorzystuje ocenę osobowości, aby pomóc zespołom zidentyfikować i zrozumieć trzy wewnętrzne dynamiki: mocne i słabe strony, potencjalne linie pęknięć oraz kulturę i wspólne wartości.

Sample report

 

Niektórzy z naszych klientów, którzy korzystają z Hogan Assessments

Wykorzystujemy Kwestionariusz Osobowości Hogana, Badanie Rozwojowe Hogana oraz Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji, aby wesprzeć nasze decyzje, ponieważ wierzymy, że badania Hogana są ważnymi i wiarygodnymi narzędziami, które pomagają nam zredukować koszty i uczynić procesy zatrudniania i rozwoju sprawnymi i szybkimi.

Tesco

Delhaize Serbia wykorzystuje narzędzia Hogan Assessment w codziennej praktyce HR do selekcji i rozwoju pracowników, ponieważ jest to zestaw narzędzi psychometrycznych o wysokiej predykcyjności i użyteczności przede wszystkim.

Delhaize Group

Unikalne podejście zespołu doradczego, dostosowanie procesu badawczego oraz wykorzystanie badań i raportów Hogan naprawdę zrobiło na nas duże wrażenie i zaowocowało przyjęciem skutecznych praktyk w zakresie zatrudniania i rozwoju kadr.

T-Mobile

Wierzymy, że badania Hogana są użytecznymi, trafnymi i rzetelnymi narzędziami. Z pomocą tych raportów będziemy doskonalić nasze systemy i procesy HR. Doceniamy psychometryczne zaplecze metod Hogana i wykorzystujemy te badania w selekcji nowych pracowników lub rozwoju naszej kadry.

Sanofi