Autoryzowany dystrybutor Hogan Assessments

Hogan Lead

“Wznieś Przywództwo na Wyższy Poziom!

HoganLeadership ma znaczenie. Organizacje polegają na liderach, którzy podejmują ważne decyzje taktyczne, zarządzają zmieniającymi się trendami rynkowymi i wyznaczają strategiczną wizję. Kiedy dominuje kompetentne przywództwo, ludzie i firmy prosperują. Złemu przywództwu prawie zawsze towarzyszą niezaangażowani pracownicy, korupcja w korporacji, a w końcu porażka biznesowa.

HoganLead daje liderom jasne zrozumienie ich umiejętności w zakresie wydajności, wyzwań i głównych czynników motywujących, a także zapewnia im strategiczną samoświadomość, która czyni dobrych liderów wielkimi.

Raporty Hogan Lead

Raport Lead Potencjał

Hogan Potencjał identyfikuje potencjał przywódczy poprzez wyszczególnienie wrodzonych cech osobowości, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i pragnień. Raport Potencjału przewiduje, jak inni opisują codzienne podejście lidera do pracy i przywództwa wraz z implikacjami behawioralnymi i przywódczymi, analizą kompetencji i zaleceniami dotyczącymi rozwoju.

Sample report

 

 

Raport Lead Wyzwanie

Hogan Wyzwanie opisuje, w jaki sposób liderzy prawdopodobnie będą interpretować świat i traktować podwładnych, będąc pod wpływem stresu i presji. Raport Wyzwanie przewiduje zachowania szkodzące karierze, które zakłócają zdolność do budowania spójnego i wysoko wydajnego zespołu.

Sample report

 

Raport Lead Wartości

Hogan Wartości bada podstawowe wartości i cele, które ostatecznie kierują zachowaniem lidera, jego aspiracjami i oczekiwaniami wobec życia. To, co ludzie cenią, określa, jak będą przewodzić; to decyduje o rodzaju środowiska, które lider stworzy i rodzaju kultury organizacyjnej, w której dana osoba będzie wykonywać najlepszą pracę.

Sample report

Raport Coaching

Raport Coaching, to własny przewodnik stanowiący wszechstronne narzędzie planowania rozwoju indywidualnego przywództwa. Raport Coaching integruje informacje płynące z raportów Potencjał, Wyzwanie i Wartości, tworząc pięciostopniowy proces planowania. Realizując ten proces, lider tworzy skuteczny plan rozwoju osobistego, mający na celu wspieranie wzrostu zawodowego.

Sample report

Summary Report

Raport Summary jest samodzielną interpretacją indywidualnych mocnych stron, wartości i wyzwań. Raport Summary jest migawką wydajności interpersonalnej, dopasowania organizacyjnego oraz podkładem do poprawy wydajności i zmian w zachowaniu.

Sample report –> missing file!

 

Leader Basis

Leader Basis jest rozwiązaniem, które identyfikuje mocne i słabe strony kandydata do pełnienia funkcji kierowniczych i przedstawia rekomendację zatrudnienia.

Sample report

Engaging Leader

Zaangażowanie pracowników to stopień, w jakim pracownicy myślą, czują i działają w sposób, który świadczy o wysokim poziomie ich zaangażowania w organizację. Zaangażowani pracownicy są zmotywowani, aby wnieść 100% swojej wiedzy, umiejętności i zdolności, aby pomóc organizacji odnieść sukces.

Hogan Engaging Leader daje obraz Twoich podstawowych motywów i wartości oraz tego, jak wpływają one na Twoje zachowanie w pracy. Zobaczysz, co twój zespół myśli o pracy dla ciebie – i jak bardzo czuje się w związku z tym zaangażowany. Zaangażowanie wpływa na wyniki, więc im bardziej zaangażowany i efektywny jest Twój zespół, tym lepsze będą jego wyniki. Obok każdej sekcji znajdują się wskazówki interpretacyjne. Przykładowy raport:

Sample report

Leader Focus

Przywództwo jest złożone i wielowymiarowe. Niezależnie od tego, jaką rolę pełnisz obecnie lub w jakiej jesteś sytuacji, nieustannie wywierasz wrażenie na tych, którzy są wokół Ciebie. Dla początkujących liderów lub menedżerów zrozumienie, jak cechy ich osobowości definiują ich styl przywództwa, może być trudne i utrudniać ich zdolność do przewodzenia. Raport Hogan’s Leader Focus ma na celu uproszczenie i zapewnienie wglądu w sześć wymiarów przywództwa, które wpływają na styl i skuteczność przywództwa.

Sample report

 

Niektórzy z naszych klientów, którzy korzystają z Hogan Assessments

Wykorzystujemy Kwestionariusz Osobowości Hogana, Badanie Rozwojowe Hogana oraz Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji, aby wesprzeć nasze decyzje, ponieważ wierzymy, że badania Hogana są ważnymi i wiarygodnymi narzędziami, które pomagają nam zredukować koszty i uczynić procesy zatrudniania i rozwoju sprawnymi i szybkimi.

Tesco

Delhaize Serbia wykorzystuje narzędzia Hogan Assessment w codziennej praktyce HR do selekcji i rozwoju pracowników, ponieważ jest to zestaw narzędzi psychometrycznych o wysokiej predykcyjności i użyteczności przede wszystkim.

Delhaize Group

Unikalne podejście zespołu doradczego, dostosowanie procesu badawczego oraz wykorzystanie badań i raportów Hogan naprawdę zrobiło na nas duże wrażenie i zaowocowało przyjęciem skutecznych praktyk w zakresie zatrudniania i rozwoju kadr.

T-Mobile

Wierzymy, że badania Hogana są użytecznymi, trafnymi i rzetelnymi narzędziami. Z pomocą tych raportów będziemy doskonalić nasze systemy i procesy HR. Doceniamy psychometryczne zaplecze metod Hogana i wykorzystujemy te badania w selekcji nowych pracowników lub rozwoju naszej kadry.

Sanofi