Autoryzowany Dystrybutor Hogan Assessments

Hogan Select

“Podejmuj świadome decyzje o zatrudnieniu.”

Każdemu zdarzyło się dokonać złej rekrutacji. W rzeczywistości, badania pokazują, że ponad połowa nowych pracowników nie spełnia oczekiwań. Biorąc pod uwagę, że złe zatrudnienie kosztuje zwykle 150% jego lub jej rocznego wynagrodzenia, istnieje prawdopodobieństwo, że nie chcesz, aby to się powtórzyło. Możemy Ci w tym pomóc.

Raporty HoganSelect wykorzystują ocenę osobowości do zidentyfikowania stylu pracy kandydatów, zrozumienia ich głównych motywacji oraz rozpoznania wzorców zachowań, które mogłyby stanąć na ich drodze. Uzbrojony w ten potężny przegląd, możesz usprawnić proces zatrudniania, zwiększyć produktywność i wpłynąć na wynik finansowy.

Raporty Hogan Select

Advantage (Korzyści)

Raport Advantage to niestandardowe rozwiązanie rekrutacyjne możliwe do natychmiastowego zastosowania. Ocena może zająć zaledwie 5 minut, a jej rezultaty widoczne będą w formie graficznej tworząc profil zawodowy kandydata.

Sample report

 

Express

Raport Express opiera się na siedmiu skalach zawodowych, które warunkują odnoszenie sukcesów w następujących kategoriach: Menadżerowie i Kierownicy, Profesjonaliści, Technicy i Specjaliści, Procesy operacyjne i Handel, Sprzedaż i Wsparcie Klienta, Administracja i Urzędy, Serwis i Wsparcie. Ten nietuzinkowy raport oferuje natychmiastowe rekomendacje oparte na wynikach oceny kandydatów. Raport pogrupuje kandydatów na wysoko, umiarkowanie oraz nisko pasujących na dane stanowisko. Ponadto, raport służy identyfikacji silnych oraz problematycznych stron osobowości kandydata. Na podstawie raportu można przygotować profesjonalne pytania na rozmowę z konkretnym kandydatem.

Sample report

 

Basis

Raport Basis, to połączenie oceny psychologicznej z wywiadem behawioralnym w celu ewaluacji potencjału kandydata. Ten bardzo kompleksowy raport dostarcza głębokiej wiedzy odnośnie dopasowania kandydata do danej pracy, organizacji, czy środowiska. W raporcie znajdują się rekomendacje dotyczące zatrudnienia, przewodnik do wywiadu behawioralnego oraz wytyczne w obszarze właściwego procesu rekrutacji. Posiadając taki raport, otrzymasz wszystkie informacje potrzebne do dokonania świadomej decyzji o zatrudnieniu.

Sample report

 

Sales basis

Sales Basis to nieszablonowe rozwiązanie do zatrudniania specjalistów ds. sprzedaży generujących wysokie przychody, wykorzystywane w szerokim zakresie stanowisk sprzedażowych w różnych branżach.

Sample report

 

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi