Polityka prywatności

Polityka prywatności Assessment Systems Poland Sp. z o.o.

Definicje

Assessment Systems Poland/My – Spółka Assessment Systems Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000417589, REGON 146086770, NIP 5252532041
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez Assessment Systems Poland Sp. z o.o. pod aktualnym adresem https://pl.asystems.as/ oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie/ Narzędziu, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
Regulamin – regulamin Serwisu.

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
1. Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), Assessment Systems Poland przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Assessment Systems Poland polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
 • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
 • marketingowych Assessment Systems Poland oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem Tobie reklamy behawioralnej – by informować Ciebie o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz o ofertach naszych partnerów biznesowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

2. Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Assessment Systems Poland polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.

B. MARKETING

Assessment Systems Poland przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa newslettera);

W celu realizowania działań marketingowych Assessment Systems Poland w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Assessment Systems Poland dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama kontekstowa

Assessment Systems Poland przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Assessment Systems Poland.

2. Reklama behawioralna

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Assessment Systems Poland świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Assessment Systems Poland w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Assessment Systems Poland polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Assessment Systems Poland;

4. Marketing bezpośredni

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez Assessment Systems Poland do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

C. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Assessment Systems Poland przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Assessment Systems Poland oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Assessment Systems Poland polegający na promowaniu własnej marki.

D. COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

1. Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Assessment Systems Poland oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

2. Cookies „marketingowe”

Assessment Systems Poland oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu Assessment Systems Poland oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

E. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Assessment Systems Poland oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla Assessment Systems Poland

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Assessment Systems Poland takim jak:

 • firmy badawcze,
 • kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej),
 • agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane w trzech poprzednich rozdziałach),
 • podmiotom powiązanym z Assessment Systems Poland, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej – Assessment Systems International,
 • podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
 • dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 • dostawcy klienta pocztowego,
 • podmiotom świadczącym usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu (co zostało opisane powyżej).

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

F. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

G. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu już po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 6 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

H. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Assessment Systems Poland Sp. z o.o.
Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: dpo@asystems.as

J. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.

Lista zaufanych partnerów Assessment Systems Poland

Zaufani Partnerzy
HubSpot (HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA)
Forma otrzymywanych danych
Forlularze kontaktowe, zapytania o loginy testowe, aplikacje w procesie rekrutacyjnym, logowanie
Okres przechowywania danych: 90 dni
Polityki prywatności

Zaufani Partnerzy
MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)
Forma otrzymywanych danych
Newsletter
Okres przechowywania danych: do momentu prośby o usunięcie lub zaprzestanie subskrypcji
Polityki prywatności

Zaufani Partnerzy
Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Forma otrzymywanych danych
analiza stron www (IP nie jest połączone z użytkownikiem)
Okres przechowywania danych: 2 lata
Polityki prywatności

Zaufani Partnerzy
Jednostki biznesowe grupy Assessment Systems International ( jedynie osoby uprawnione) (Assessment Systems International s.r.o, CZ-186 00, Prague, Sokolovská 131/86, Czech Republic)
Forma otrzymywanych danych
inne jednostki biznesowe w ramamch grupy ASI
Okres przechowywania danych: do momentu prośby o usunięcie lub zaprzestanie subskrypcji
Polityki prywatności

Zaufani Partnerzy
UFO-Tech (web-service provider) (UFO-Tech Kft., H-8000, Székesfehérvár, Adonyi street 96., HUNGARY)
Forma otrzymywanych danych
website SQL database (nie przechowujemy danych osobistych on line)
Okres przechowywania danych: 30 dni
Polityki prywatności

Share This