Hogan Authorised Distributor

Hogan Assessments

Istnieją dwa klucze do sukcesu w biznesie: pieniądze i ludzie. Hogan wykorzystuje głęboką wiedzę na temat oceny osobowości, aby pomóc Ci zatrudnić właściwych ludzi, rozwijać utalentowanych pracowników, budować doskonałych liderów i wpływać na wynik finansowy.

43
Języki
2 million+
Assessmentów online prowadzonych na całym świecie
700+
Badania walidacyjne
400+
Miejsca pracy i rodziny zawodowe

Przewidujemy wydajność

Assessment Systems International jest Autoryzowanym Dystrybutorem Hogan Assessment Systems.

1

Spersonalizowany feedback

60+ naszych konsultantów oferuje spersonalizowane informacje zwrotne na podstawie Twojego raportu Hogana.

2

Wskaźniki dostosowane do potrzeb klienta

Dostarczamy metryki dostosowane do kompetencji i potrzeb Twojej firmy.

3

Uzyskaj certyfikat

Dzięki szkoleniu certyfikacyjnemu Hogan możesz stać się ekspertem w interpretacji badań i raportów. Więcej informacji tutaj.

Hogan Assessments

KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI HOGANA

JASNA STRONA

CZY POTRAFISZ WYKONAĆ TĘ PRACĘ?

7 skal Kwestionariusza Osobowości Hogana(HPI) pozwala przewidzieć wydajność pracy poprzez pomiar “normalnej” osobowości.

HPI został opracowany specjalnie dla środowiska biznesowego. Mierzy on cechy osobowości niezbędne do osiągnięcia sukcesu w karierze, związkach, edukacji i życiu.

Niezależnie od tego, czy wdrażasz procesy oceny organizacyjnej, czy też wzmacniasz rozwój kadry kierowniczej, raporty HPI mogą pomóc Ci zidentyfikować podstawowe czynniki, które wyróżniają osobowość i determinują sukces zawodowy.

STABILNOŚĆ
pewność siebie, poczucie własnej wartości, opanowanie
AMBICJA
inicjatywa, konkurowanie, przywódczość
TOWARZYSKOŚĆ
ekstrawersja, nawiązywanie kontaktu
WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA
taktowność, spostrzegawczość społeczna
SYSTEMATYCZNOŚĆ
samodyscyplina, rozwaga, dokładność

DOCIEKLIWOŚĆ
Ciekawość świata, wizjonerskość, kreatywność
OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ
sposób uczenia się

BADANIE ROZWOJOWE HOGANA

CIEMNA STRONA

CO STANIE CI NA DRODZE?

11 skal Badania Rozwojowego Hogana może być w rzeczywistości mocnymi stronami w normalnych okolicznościach. Jednak kiedy jesteś zmęczony, pod presją lub w inny sposób rozproszony, te wykolejacze często obniżają skuteczność i pogarszają jakość relacji biznesowych i osobistych.

HDS może pomóc w złagodzeniu negatywnych cech osobowości, które wykolejają sukces w karierze, związkach i życiu.

LABILNOŚĆ EMOCJONALNA
podatny na nastroje i niestabilny emocjonalnie
PODEJRZLIWOŚĆ
podejrzliwy, wrażliwy na krytykę i oczekujący zdrady
ZACHOWAWCZOŚĆ
niechętny do podejmowania ryzyka i powolny w podejmowaniu decyzji
ZAMKNIĘCIE W SOBIE
powściągliwy, niekomunikatywny i obojętny na uczucia innych
NIEELASTYCZNOŚĆ
nadmiernie współpracujący, ale wewnętrznie, uparty i niechętny do współpracy
AROGANCJA
nadmiernie pewny siebie, arogancki i roszczeniowy
MANIPULOWANIE
uroczy, ryzykujący i poszukujący wrażeń
TEATRALNOŚĆ
poszukujący uwagi i zabierający przestrzeń
FANTAZJOWANIE
kreatywny, ale myślący i działający w nietypowy lub ekscentryczny sposób
DROBIAZGOWOŚĆ
skrupulatny, precyzyjny, trudny do zadowolenia i mikrozarządzający
OPORTUNIZM
chętny do zadowolenia innych i niechętny do działania niezależnie

KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI

WNĘTRZE

CZY POLUBISZ TĘ PRACĘ?

10 skal Kwestionariusza Motywów, Wartości i Preferencji identyfikuje idealne zawody, stanowiska i środowiska pracy.

MVPI pozwala Twojej organizacji upewnić się, że wartości nowego pracownika są spójne z wartościami organizacji. MVPI może również pomóc zdiagnozować obszary zgodności i konfliktu pomiędzy członkami zespołu.

Kluczowe wartości są częścią tożsamości człowieka i stanowią nasze kluczowe motywatory – są to rzeczy, których pragniemy i do których dążymy.

ROZPOZNAWALNOŚĆ
potrzeba uwagi, aprobaty i pochwały
WŁADZA
potrzeba sukcesu, osiągnięć, statusu i kontroli
HEDONIZM
orientacja na zabawę i przyjemność
ALTRUIZM
chęć pomocy innym i wniesienia wkładu w społeczeństwo
PRZYNALEŻNOŚĆ
cieszenie się interakcjami społecznymi i poszukiwanie ich
TRADYCJA
oddanie silnym osobistym przekonaniom i tradycyjnym wartościom
BEZPIECZEŃSTWO
potrzeba przewidywalności, struktury i porządku
FINANSE
zainteresowanie pieniędzmi, zyskami, inwestycjami i możliwościami biznesowymi
ESTETYKA
potrzeba wyrażania siebie i kreatywności, troska o wygląd, styl produktów pracy
NAUKA
Pragnienie wiedzy, badań, technologii, danych i racjonalnego rozwiązywania problemów

Raporty Hogana

Hogan Select

Ogólna zdolność do pracy

Proste, łatwe w użyciu narzędzie do rekrutacji, które szybko mierzy szanse zatrudnienia kandydata w oparciu o podstawowe wymagania dotyczące stanowiska.
Download

Express

Raport Express opiera się na siedmiu skalach zawodowych, które warunkują odnoszenie sukcesów w następujących kategoriach: Menadżerowie i Kierownicy, Profesjonaliści, Technicy i Specjaliści, Procesy operacyjne i Handel, Sprzedaż i Wsparcie Klienta, Administracja i Urzędy, Serwis i Wsparcie. Ten nietuzinkowy raport oferuje natychmiastowe rekomendacje oparte na wynikach oceny kandydatów. Raport pogrupuje kandydatów na wysoko, umiarkowanie oraz nisko pasujących na dane stanowisko. Ponadto, raport służy identyfikacji silnych oraz problematycznych stron osobowości kandydata. Na podstawie raportu można przygotować profesjonalne pytania na rozmowę z konkretnym kandydatem. Przykładowy raport:
Download

Basis

Raport Basis, to połączenie oceny psychologicznej z wywiadem behawioralnym w celu ewaluacji potencjału kandydata. Ten bardzo kompleksowy raport dostarcza głębokiej wiedzy odnośnie dopasowania kandydata do danej pracy, organizacji, czy środowiska. W raporcie znajdują się rekomendacje dotyczące zatrudnienia, przewodnik do wywiadu behawioralnego oraz wytyczne w obszarze właściwego procesu rekrutacji. Posiadając taki raport, otrzymasz wszystkie informacje potrzebne do dokonania świadomej decyzji o zatrudnieniu. Przykładowy raport:
Download

Sales Basis

Sales Basis to nieszablonowe rozwiązanie do zatrudniania specjalistów ds. sprzedaży generujących wysokie przychody, wykorzystywane w szerokim zakresie stanowisk sprzedażowych w różnych branżach. Przykładowy raport:
Download

Hogan Lead

Raport Lead Potencjał

Hogan Potencjał identyfikuje potencjał przywódczy poprzez wyszczególnienie wrodzonych cech osobowości, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i pragnień. Raport Potencjału przewiduje, jak inni opisują codzienne podejście lidera do pracy i przywództwa wraz z implikacjami behawioralnymi i przywódczymi, analizą kompetencji i zaleceniami dotyczącymi rozwoju. Przykładowy raport:
Download

Raport Lead Wyzwanie

Hogan Wyzwanie opisuje, w jaki sposób liderzy prawdopodobnie będą interpretować świat i traktować podwładnych, będąc pod wpływem stresu i presji. Raport Wyzwanie przewiduje zachowania szkodzące karierze, które zakłócają zdolność do budowania spójnego i wysoko wydajnego zespołu. Przykładowy raport:
Download

Raport Lead Wartości

Hogan Wartości bada podstawowe wartości i cele, które ostatecznie kierują zachowaniem lidera, jego aspiracjami i oczekiwaniami wobec życia. To, co ludzie cenią, określa, jak będą przewodzić; to decyduje o rodzaju środowiska, które lider stworzy i rodzaju kultury organizacyjnej, w której dana osoba będzie wykonywać najlepszą pracę. Przykładowy raport:
Download

Raport Coaching

Raport Coaching, to własny przewodnik stanowiący wszechstronne narzędzie planowania rozwoju indywidualnego przywództwa. Raport Coaching integruje informacje płynące z raportów Potencjał, Wyzwanie i Wartości, tworząc pięciostopniowy proces planowania. Realizując ten proces, lider tworzy skuteczny plan rozwoju osobistego, mający na celu wspieranie wzrostu zawodowego. Przykładowy raport:
Download

Summary Report

Raport Summary jest samodzielną interpretacją indywidualnych mocnych stron, wartości i wyzwań. Raport Summary jest migawką wydajności interpersonalnej, dopasowania organizacyjnego oraz podkładem do poprawy wydajności i zmian w zachowaniu. Przykładowy raport:
Download

Leader Basis

Leader Basis jest rozwiązaniem, które identyfikuje mocne i słabe strony kandydata do pełnienia funkcji kierowniczych i przedstawia rekomendację zatrudnienia. Przykładowy raport:
Download

Engaging Leader

Zaangażowanie pracowników to stopień, w jakim pracownicy myślą, czują i działają w sposób, który świadczy o wysokim poziomie ich zaangażowania w organizację. Zaangażowani pracownicy są zmotywowani, aby wnieść 100% swojej wiedzy, umiejętności i zdolności, aby pomóc organizacji odnieść sukces.

Hogan Engaging Leader daje obraz Twoich podstawowych motywów i wartości oraz tego, jak wpływają one na Twoje zachowanie w pracy. Zobaczysz, co twój zespół myśli o pracy dla ciebie – i jak bardzo czuje się w związku z tym zaangażowany. Zaangażowanie wpływa na wyniki, więc im bardziej zaangażowany i efektywny jest Twój zespół, tym lepsze będą jego wyniki. Obok każdej sekcji znajdują się wskazówki interpretacyjne. Przykładowy raport:

Download

Leader Focus

Przywództwo jest złożone i wielowymiarowe. Niezależnie od tego, jaką rolę pełnisz obecnie lub w jakiej jesteś sytuacji, nieustannie wywierasz wrażenie na tych, którzy są wokół Ciebie. Dla początkujących liderów lub menedżerów zrozumienie, jak cechy ich osobowości definiują ich styl przywództwa, może być trudne i utrudniać ich zdolność do przewodzenia. Raport Hogan’s Leader Focus ma na celu uproszczenie i zapewnienie wglądu w sześć wymiarów przywództwa, które wpływają na styl i skuteczność przywództwa. Przykładowy raport:
Download

Hogan Develop

Raport Kariera

Raport Kariera opisuje, jak dana osoba będzie działać w różnych okolicznościach biznesowych, określa mocne i słabe strony, a także zawiera szczegółowe wskazówki rozwojowe, jak zarządzać jej karierą. Ten znaczący raport dokładnie określa behawioralne tendencje, które mogą mieć wpływ na wydajność zawodową. Przykładowy raport:
Download

Manage Report

Raport Manage uwydatnia najbardziej efektywne techniki zarządzania ludźmi. Ten dogłębny raport identyfikuje silne obszary pracownika, na których należy budować, jak również wykazuje słabości, które stanowią strefy wymagające wsparcia. Przykładowy raport:
Download

Raport Kompas

Raport Kompas przedstawia znaczenie dla pracy zawodowej kluczowych wartości osoby i zapewnia informacje przydatne dla efektywnego planowania kariery. Ten raport wyjaśnia wartości osoby, porównuje je z różnymi zawodami i kulturami organizacyjnymi, a także opisuje typ ludzi, z którymi osoba będzie chętnie współpracować i przebywać. Przykładowy raport:
Download

Seria Insights

Seria Insight dostarcza organizacjom naukowo potwierdzonych informacji na temat mocnych stron danej osoby, ryzyka związanego z wydajnością oraz podstawowych wartości. Wykorzystywana jako narzędzie informacji zwrotnej w procesie selekcji lub rozwoju, łatwa do zrozumienia seria raportów daje początkującym i średniozaawansowanym menedżerom samoświadomość potrzebną do efektywnego działania. Przykładowe raporty:

High Potential

Hogan High Potential Talent Solution jest skoncentrowany na rozwoju, aby wyposażyć populację talentów o wysokim potencjale, aby stali się kolejnymi liderami. Potencjał do czego? Potencjał do budowania i prowadzenia zespołów, które mogą konsekwentnie przewyższać konkurencję. Niektórzy ludzie, którzy wydają się mieć potencjał przywódczy, często nie są skutecznymi liderami; odwrotnie, wielu skutecznych pracowników jest pomijanych przy awansie, ponieważ nie promują się na tyle, by zostać zauważonymi. Hogan High Potential Model mierzy trzy wymiary potencjału przywódczego, podkreślając mocne strony poszczególnych osób i szeregując obszary, w których można podjąć działania rozwojowe. Celem jest ustalenie priorytetów w obszarach, na których należy się skupić, co prowadzi do maksymalizacji potencjału przywódczego. Przykładowy raport:
Download

EQ

Hogan EQ ocenia inteligencję emocjonalną, czyli umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami swoimi i innych. Umiejętności ludzkie decydują o sukcesie, a osoby, którym brakuje umiejętności budowania efektywnych relacji, są skazane na porażkę – niezależnie od tego, jak inteligentne czy utalentowane są. Łatwy do zrozumienia Raport EQ zawiera ogólny wynik, jak również wyniki i informacje zwrotne dla sześciu kompetencji emocjonalnych. Raport zawiera również podsumowanie prawdopodobnych zachowań, plusy i minusy wyniku oraz punkty do dyskusji. Przykładowy raport:
Download

Raport Zespołowy

Raport Zespołowy Hogana został opracowany, aby pomóc członkom zespołu uzyskać holistyczne, oparte na osobowości zrozumienie mocnych i słabych stron zespołu oraz kultury, a także zrozumieć, w jaki sposób osobowości i motywatory członków mogą wspierać lub utrudniać efektywność zespołu w świetle jego charakteru, działalności, kontekstu i celów. Raport wykorzystuje ocenę osobowości, aby pomóc zespołom zidentyfikować i zrozumieć trzy wewnętrzne dynamiki: mocne i słabe strony, potencjalne linie pęknięć oraz kulturę i wspólne wartości. Przykładowy raport:
Download

Niektórzy z naszych klientów, którzy korzystają z Hogan Assessments

Wykorzystujemy Kwestionariusz Osobowości Hogana, Badanie Rozwojowe Hogana oraz Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji, aby wesprzeć nasze decyzje, ponieważ wierzymy, że badania Hogana są ważnymi i wiarygodnymi narzędziami, które pomagają nam zredukować koszty i uczynić procesy zatrudniania i rozwoju sprawnymi i szybkimi.

Tesco

Delhaize Serbia wykorzystuje narzędzia Hogan Assessment w codziennej praktyce HR do selekcji i rozwoju pracowników, ponieważ jest to zestaw narzędzi psychometrycznych o wysokiej predykcyjności i użyteczności przede wszystkim.

Delhaize Group

Unikalne podejście zespołu doradczego, dostosowanie procesu badawczego oraz wykorzystanie badań i raportów Hogan naprawdę zrobiło na nas duże wrażenie i zaowocowało przyjęciem skutecznych praktyk w zakresie zatrudniania i rozwoju kadr.

T-Mobile

Wierzymy, że badania Hogana są użytecznymi, trafnymi i rzetelnymi narzędziami. Z pomocą tych raportów będziemy doskonalić nasze systemy i procesy HR. Doceniamy psychometryczne zaplecze metod Hogana i wykorzystujemy te badania w selekcji nowych pracowników lub rozwoju naszej kadry.

Sanofi