Wgląd w kompetencje.

Assessment Center

Czym jest Assessment Center?

Assessment Centers są zazwyczaj zalecane w sytuacjach, gdy pracodawca musi mieć pewność, że na dane stanowisko wybrano właściwą osobę, czyli gdy złe wykonywanie tej pracy stanowi poważne zagrożenie dla firmy.

Assessment Center (AC) jest najwiarygodniejszą metodą doboru pracowników o największym potencjale do wykonywania danej pracy. Metoda ta łączy w sobie różne sytuacje i zadania, które odpowiadają kompetencjom niezbędnym do odniesienia sukcesu na danym stanowisku. Assessment Center jest zazwyczaj projektowany jako program jednodniowy. Zadania mogą obejmować prezentację na dany temat, odgrywanie ról, zadania grupowe lub studia przypadków. Ważną częścią procesu selekcji jest również test psychometryczny.

Warunkiem dobrego zaprojektowania zadań AC jest przeprowadzenie szczegółowej analizy obecnych i przyszłych wymagań dotyczących efektywnego wykonywania danej pracy. Udział wielu asesorów, którzy wprowadzają różne metody, obserwują kandydatów i porównują swoje spostrzeżenia i oceny po AC, zapewnia obiektywizm ostatecznej decyzji.

Jak działa Assessment Center?

Kandydaci są obserwowani w kilku sytuacjach indywidualnych i grupowych (psychodiagnostyka zawodowa, testy wydajnościowe, sytuacje modelowe, case study, odgrywanie ról), które odpowiadają kompetencjom niezbędnym do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku w organizacji

 • Indywidualne AC w celu oceny potencjału przywódczego kandydatów na stanowiska kierownicze lub funkcje zarządzające.
 • Grupowe AC w celu oceny konkretnych kompetencji w zakresie stanowisk eksperckich.
 • Ocena potencjału zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych u kandydatów
 • Wybór uczestników do Programu Talentów

Jak Twoja firma i kandydaci skorzystają z Assessment Center?

Korzyści dla pracodawcy

 • AC dostarcza istotnych informacji o mocnych i słabych stronach kandydatów, które nie zostałyby wykryte przy użyciu innych metod.
 • AC mierzy kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku w organizacji.
 • AC umożliwia porównywanie kandydatów.
 • AC jest uczciwą i uzasadnioną prawnie metodą doboru pracowników.
 • AC podnosi kompetencje i profesjonalne podejście osób zajmujących się oceną wewnętrzną

Korzyści dla kandydatów

 • Konstrukcja i atmosfera AC jest odzwierciedleniem kultury organizacyjnej pracodawcy, dzięki czemu kandydaci zyskują wyobrażenie o tym, jak wyglądałaby praca w danej organizacji.
 • AC jest ciekawym i rozwojowym doświadczeniem dla uczestników.
 • AC jest postrzegane jako metoda sprawiedliwego wyboru
 • AC symuluje życiowe sytuacje, które są ekscytujące dla uczestników.

Zalety naszego Assessment Center

GOTOWE ZESTAWY KOMPETENCYJNE

Dobrze przygotowane, zatwierdzone zestawy kompetencji są dostępne dla konkretnych wymagań stanowiska.

ELASTYCZNE MODELE KOMPETENCYJNE

Jesteśmy elastyczni. Dostosowanie zestawów kompetencji do potrzeb Twojej firmy nie stanowi problemu.

RAPORTY OZNACZONE MARKĄ

Raporty indywidualne i grupowe mogą być oznakowane logiem Twojej firmy.

CZYTELNE I ZROZUMIAŁE RAPORTY INDYWIDUALNE&GRUPOWE

Nasze raporty są doskonale zaprojektowane i łatwe do zrozumienia. Zawierają szczegółowe opisy na temat potencjału każdego z kandydatów.

REALIZACJA W WIELU JĘZYKACH

Jesteśmy w stanie dostarczyć AC w wielu językach, dzięki czemu proces jest łatwy w implementacji w każdej międzynarodowej korporacji na całym świecie.

SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ

Zawsze dostosowujemy naszą działalność do konkretnych potrzeb klienta, oferując szeroki wybór działań dla różnych poziomów zatrudnienia, stanowisk i branż.

METODY PSYCHOMETRYCZNE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wykorzystanie różnych metod analizy zapewnia wysoką jakość oceny i pozwala uniknąć subiektywności wyników.

PROFESJONALNI ASESORZY

Uważamy, że fachowa wiedza naszych asesorów jest jedną z najważniejszych części naszego AC. Szkolenie dla asesorów wewnętrznych naszych klientów jest gwarancją wysokiej jakości przeprowadzanych przez nas obserwacji.

PROFESJONALNA KONSULTACJA

Współpraca w procesie doboru usługi pomiędzy klientem a naszymi konsultantami może być uwzględniona w całym jej kontekście, aby zapewnić najwyższą jakość usługi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Assessment Systems może pomóc Twojej organizacji w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu doskonałego Assessment Center?
Skontaktuj się z Nami