Digitalizacja procesów selekcji i rozwoju

Symulacja biznesowa

Czym jest symulacja biznesowa napędzana AC/DC?

Symulacja biznesowa jest aplikacją działającą w chmurze, która daje realistyczne środowisko, w którym uczestnicy mogą podejmować decyzje kierownicze w wirtualnych przedsiębiorstwach i widzieć konsekwencje swoich decyzji.

Ocena dopasowania do stanowiska w symulowanym środowisku jest podejściem wolnym od ryzyka, a także pozwala na powtórzenie sytuacji z alternatywnymi podejściami. To właśnie tam, gdzie symulacja biznesowa wspomagana assessment i development center może wybitnie pomóc w obserwacji wymaganych kompetencji.

Rozwiązanie posiada kilka elementów gamifikacji (np. tablice liderów, odznaki, natychmiastowe wiadomości zwrotne), które mają na celu zwiększenie ciągłego zaangażowania uczestników.

Czym charakteryzują się symulacje biznesowe AC/DC?

Gotowe do gry (użycia)

Dostosowane do potrzeb

Ocena indywidualna lub grupowa

Dostęp Online

Realistyczne gry

Z życia wzięte

Obserwowalne umiejętności

Innowacyjne i zdigitalizowane

Jak działa symulacja biznesowa napędzana assessment i development center?

Symulacja zapewnia realistyczne, ale fikcyjne środowisko biznesowe dla całego procesu oceny, gdzie wszystkie inne (bardziej tradycyjne) ćwiczenia, takie jak odgrywanie ról i prezentacje, są osadzone w tym fikcyjnym środowisku.
Idea spójnych ram biznesowych sprawia, że cała procedura oceny jest bardziej realistyczna i istotna dla kandydatów lub uczestników.

Przebieg symulacji biznesowych podczas AC/DC

 • Działaj jako menedżer
 • Analizuj dane liczbowe dotyczące działalności gospodarczej
 • Podejmuj okresowe decyzje biznesowe
 • Podejmuj decyzje ad-hoc związane z rolą
 • Śledź i reaguj na konsekwencje swoich decyzji na żywo

Co wyróżnia symulacje biznesowe AC/DC?

Innwacyjność

Dostępne online z niewielkim wymaganiem sprzętowym.

Wolne od papieru

Symulacja biznesowa dostarcza wszystkich potrzebnych informacji.

Działanie bez przeprowadzania badań

Uczestnicy zapominają o tym, że są obserwowani i działają autentycznie.

FLOW

Dzięki gamifikowanemu środowisku, uczestnicy wchodzą w stan FLOW.

Zaangażowanie

Symulacja przekłada się na lepsze doświadczenia kandydatów i lepszy employer branding.

Porównywalność

Można porównać wyniki i kompetencje kilku indywidualnych uczestników.

Dowiedz się więcej i zapytaj o bezpłatne DEMO!

Przykłady obserwowalnych kompetencji:

 • Myślenie strategiczne
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie ryzyka
 • Umiejętność prowadzenia biznesu
 • Dobra znajomość Finansów
 • Koncentracja na kliencie
 • Zdolności adaptacyjne
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie czasem
 • Jakość podejmowanych decyzji
 • Ustalanie priorytetów
 • Dążenie do osiągania wyników
 • Orientacja na cele
 • Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową

Zapytaj o DEMO
Skontaktuj się z Nami