Development Center

Czym jest Development Center?

Development Center (DC) to wysoce niezawodna metoda mapowania kompetencji pracowników i określania ich przyszłych planów rozwojowych.

Jak działa DC?

Z reguły przygotowujemy jedno, lub dwudniowy program DC dla naszych klientów. W ramach tego programu, pracownicy biorą udział w indywidualnych oraz grupowych sesjach consultingowych (sytuacje modelowe, studia przypadku, psychodiagnoza pracy, itp.), które korespondują z kompetencjami potrzebnymi, aby odnosić sukces w danej organizacji, na określonym stanowisku.

Jak Development Center pomoże Twojej organizacji i pracownikom?

  • Otrzymasz rzetelną i trafną informację o mocnych i słabych stronach swoich pracowników
  • Będziesz mógł określić precyzyjnie ukierunkowane działania rozwojowe (szkolenia, coaching, mentoring), które skupiają się na obszarach zidentyfikowanych w DC jako wymagające poprawy
  • Będziesz mógł dokonać porównania pracowników
  • Uczestnicy będą mogli uczyć się metodą naśladownictwa (uczestnicy często stwierdzają, że DC jest przydatnym doświadczeniem rozwojowym)
  • DC podnosi kompetencje ewaluatorów wewnętrznych
  • DC będzie postrzegana przez wszystkich uczestników jako sprawiedliwa i wiarygodna metoda podejmowania decyzji w obszarze HR

W jaki sposób Asystems może pomóc Ci w zastosowaniu DC?

Nasi klienci stosują DC najczęściej w następujących przypadkach: tworzenie indywidualnych, mierzalnych planów rozwoju pracownika; identyfikacja talentów w firmie; wsparcie rozwijania się talentów; rozwijanie zdolności menedżerskich dla pracowników na kierowniczych stanowiskach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z Nami