Test Rozumowania Diagramowego (DRT)

W związku z tym, że świat staje się coraz bardziej złożony i wymagający poznawczo, istnieje większe zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają wewnętrzne zasoby niezbędne do skutecznego radzenia sobie z tą stale rosnącą złożonością. Test Rozumowania Diagramowego (DRT) umożliwia pomiar jednej z najważniejszych cech psychologicznych, która zwiększa zdolność pracowników do zarządzania kompleksowością w nowoczesnych miejscach pracy.

Zapytaj o Test DRT
CO MIERZY TEST ROZUMOWANIA DIAGRAMOWEGO?

DRT mierzy Ogólną Sprawność Umysłową (z ang. GMA – General Mental Ability ), która jest najlepszym predyktorem wydajności zawodowej na różnych typach stanowisk.

“która, między innymi, obejmuje zdolność do rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych idei, szybkiego uczenia się i uczenia się z doświadczenia” (Gottfredson, 1994, p. 13)

DLA KOGO?

DRT może być wykorzystywany jako niezależny pomiar w masowych rekrutacjach lub jako jedna z metod używana w końcowym etapie procesu selekcyjnego dla stanowisk o wyższym poziomie kompleksowości (np. Menedżerowie i Specjaliści). Jest to korzystna i ekonomiczna metoda w porównaniu do innych dostępnych na rynku alternatyw używanych w procesie selekcji.

CZYM JEST TEST ROZUMOWANIA DIAGRAMOWEGO?

TEST ROZUMOWANIA DIAGRAMOWEGO (DRT) mierzy zdolność do szybkiego uczenia się i rozpoznawania logicznych reguł i umiejętności ich późniejszego zastosowania w ocenie sytuacji i rozwiązywaniu problemów. Jest skutecznym predyktorem wydajności zawodowej na stanowiskach, które wymagają zarówno myślenia strategicznego jak i analitycznego . Co pozwala na szybkie uchwycenia szerszego perspektywy, a także zrozumienie implikacji podanych ograniczeń (Np. Menedżerowie, Programiści, Kierownicy Projektów, Analitycy, itd.).

Jak działa Test Rozumowania Diagramowego?

1

Test można wykonać w domu lub w kontrolowanych warunkach. Jest dostępny w ponad 10+ językach (angielski, czeski, węgierski, polski, serbski, chorwacki, słowacki, rosyjski, itp.).

2

Wypełnij test na naszej przyjaznej platformie. DRT zawiera 24 zadania, podzielone na 6 bloków, na których wykonanie jest łącznie 25 minut.

3

Automatycznie generowany raport dla uczestnika oraz osoby zlecającej test. Wyniki testu są porównywane z lokalną lub międzynarodową grupą norm, liczącą ponad 4000 osób.

Przykładowe zadanie 1

Osobie badanej zostaje zaprezentowany panel informacyjny, który opisuje poszczególne operatory (zasady) oraz panel z kilkoma przykładami ilustrującymi sposób, w jaki operatory zmieniają kolejność danych cech (litery oraz cyfry). W oparciu o te informacje, zadanie polega na zastąpieniu znaków pytania (?), które prezentują brakujące DANE WEJŚCIOWE, OPERATORY lub DANE WYJŚCIOWE jedynym z proponowanych rozwiązań.

Przykładowe zadanie 2

Osobie badanej są przedstawione diagramy ilustrujące efekty działania poszczególnych operatorów (reguły) w stosunku do różnych abstrakcyjnych kształtów. Zadanie polega na początku, na wyprowadzeniu funkcji poszczególnych operatorów z tych schematów, a potem, na podstawie tej wiedzy, zastąpienie znaków pytania (?), które reprezentują brakujące DANE WYJŚCIOWE operatorów poprzez wybór jednego z oferowanych rozwiązań.

Jak DRT może pomóc Twojej organizacji i pracownikom?

1

Selekcja

Najbardziej przydatne w sytuacjach, gdy Klient chce ocenić zdolności kognitywne kandydata i sprawdzić czy są one wystarczające dla stanowiska, do którego aspiruje.

2

Grupa docelowa

DRT jest odpowiedni dla stanowisk o wyższym poziomie kompleksowości (np. Menedżerowie i Specjaliści)

3

Zwiększanie sukcesu pracownika

Poprzez włączenie w proces rekrutacyjny, wniosków płynących z DRT, możesz zwiększać szansę, że wybrany kandydat będzie z sukcesem realizował swoją pracę.

Zapytaj o Test DRT

Poszukujesz testu kognitywnego?

Poznaj testy opracowane przez Assessment Systems International. Zapytaj o bezpłatny login dla Twojej firmy lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.