Test Rozumowania Abstrakcyjnego (ART)

Test Rozumowania Abstrakcyjnego (ART) pomoże  Ci w identyfikacji tych kandydatów, którzy wykazują posiadanie właśnie tych cech.

Kiedy pracodawca szuka nowych pracowników, zazwyczaj zwraca uwagę na cztery główne cechy:

Inteligencja

Energia

Integralność

Intelligence

Inteligencja interpersonalna

Zapytaj o Test ART
CO MIERZY TEST ROZUMOWANIA ABSTRAKCYJNEGO?

ART mierzy Ogólną Sprawność Umysłową (z ang. GMA – General Mental Ability), która jest najlepszym predyktorem wydajności zawodowej na różnych typach stanowisk

„która, między innymi, obejmuje zdolność do rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych idei, szybkiego uczenia się i uczenia się z doświadczenia” (Gottfredson, 1994, p. 13)

DLA KOGO?

Test Rozumowania Abstrakcyjnego jest odpowiedni nie tylko dla pracowników niższego szczebla, ale także dla stanowisk o większym zakresie kompleksowości (specjaliści oraz menedżerowie). Jest to korzystna i ekonomiczna metoda w porównaniu do innych dostępnych na rynku alternatyw używanych w procesie selekcji.

CZYM JEST TEST ROZUMOWANIA ABSTRAKCYJNEGO?

TEST ROZUMOWANIA ABSTRAKCYJNEGO (ART) jest niewerbalną matrycą testu ogólnej zdolności rozumowania, który ma wysoką trafność jako predyktor oceny wydajności zawodowej i umiejętności uczenia się na wszystkich stanowiskach, o różnym poziomie kompleksowości. Dokładniej, ART bada umiejętność myślenia indukcyjnego, czyli zdolność do rozpoznawania wzorców i zasad oraz umiejętność ich wykorzystania w celu rozwiązania zadania. Osoby uzyskujące wyniki powyżej średniej, wydają się dobrze radzić sobie w rozwiązywaniu problemów, potrafią myśleć logicznie i szybko się uczą, co może ułatwić im podejmowanie decyzji. Wszystkie te cechy są kluczowe dla niemal każdego stanowiska pracy, jednakże mają one większe znaczenie wraz ze wzrostem kompleksowości danego stanowiska.

Jak działa Test Rozumowania Abstrakcyjnego?

1

Test można wykonać w domu lub w kontrolowanych warunkach. Jest dostępny w ponad 10 językach (angielski, czeski, węgierski, polski, serbski, chorwacki, słowacki, rosyjski, itp.).

2

Wypełnij test na naszej przyjaznej platformie. ART zawiera 23 zadania, na których wykonanie jest 25 minut.

3

Automatycznie generowany raport zwrotny dla kandydata i zlecającego. Wyniki testu są porównywane z lokalną lub międzynarodową grupą norm obejmującą ponad 5000 osób.

Osobie badanej jest zaprezentowany zestaw figur, które są uporządkowane według określonej zasady. Zadaniem osoby badanej jest odkrycie tej reguły poprzez zastąpienie znaku pytania (?) którąś z proponowanych figur.

Jak ART może pomóc Twojej organizacji oraz pracownikom?

1

Selekcja

Najbardziej przydatne w sytuacjach, gdy Klient chce ocenić zdolności kognitywne kandydata i sprawdzić czy są one wystarczające dla stanowiska, do którego aspiruje.

2

Grupa docelowa

Odpowiedni nie tylko dla pracowników niższego szczebla, ale także dla stanowisk o większym zakresie kompleksowości (specjaliści oraz menedżerowie)

3

Zwiększanie sukcesu pracownika

Poprzez włączenie w proces rekrutacyjny, wniosków płynących z ART, możesz zwiększać szansę, że wybrany kandydat będzie z sukcesem realizował swoją pracę.

Zapytaj o Test ART

Poszukujesz testu kognitywnego?

Poznaj testy opracowane przez Assessment Systems International. Zapytaj o bezpłatny login dla Twojej firmy lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.