Coaching

Czym jest indywidualny coaching?

Coaching jest bardzo skuteczną metodą pracy nad rozwojem osobowym i zawodowym. Celem tej metody jest rozwijanie potencjału osoby, uczenie się nowych umiejętności, które mogą poprawić efekty pracy oraz zwiększyć zadowolenie zawodowe.

Jak działa nasza metodologia?

Coaching jest porozumieniem pomiędzy coachem a osobą coachowaną. Obie strony zgadzają się, że osoba coachowana rozwinie pewne umiejętności, które są niezbędne do lepszego wykonywania pracy. Coach pomaga mu w tym przedsięwzięciu poprzez udzielanie informacji zwrotnych, wspieranie alternatywnych rozwiązań i stawianie wyzwań.

Jak nasi coachowie pomogą Tobie i Twojej organizacji?

  • Nauczysz się lub rozwiniesz nowe umiejętności
  • Poczujesz się lepiej i bardziej efektywnie w swojej pracy
  • Nabierzesz lepszej samoświadomości i zrozumienia siebie

Jak Assessment Systems może Ci pomóc?

Zazwyczaj stosujemy węgierski model DIADAL, który jest ustrukturyzowaną metodą od diagnozy do zamknięcia. Promujemy również spotkanie zerowe pomiędzy coachowanym a naszymi coachami, aby zagwarantować chemię pomiędzy zaangażowanymi stronami. Proces rozpoczyna się i kończy pisemnymi raportami.

Czym jest coaching zespołowy?

Coaching zespołowy jest zorientowany na rozwój zespołu jako całości, grupa jest coachowana poprzez wspólne uczestnictwo w sesjach coachingowych. Nacisk położony jest na poprawę wspólnego funkcjonowania.

Jak to pomoże Tobie i Twojej firmie?

  • Twój zespół będzie bardziej efektywny: lepsze przygotowanie, więcej energii, większa koncentracja w podejmowaniu strategicznych decyzji i kontrolowaniu wyników
  • Lepsze zarządzanie projektami i zasobami
  • Rozwój umiejętności budowania strategii osiągania celów
  • Twój zespół pozbędzie się zbędnych konfliktów
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z Nami