Odkryj sposoby na wydobycie biznesowej wartości well-being’u

Wellbeing Program

Wiesz, że każdy musi stawić czoła stresowi w pracy i w domu, a to stanowi realny problem dla Twojej firmy. Jednak dzięki odpowiedniemu wsparciu w zakresie wellbeing & resilience możesz pomóc swoim pracownikom przezwyciężyć te wyzwania.

Slogan

Wyzwania Wellbeing & Resilience, którym musisz stawić czoła

Osiągniesz korzyści z naszego Wellbeing & Resilience Program, jeśli Twoja organizacja

 • ma świadomość, że potrzebuje zaangażowanych i stabilnych pracowników
 • jest w trakcie transformacji i chcesz mieć pewność, że Twoi ludzie z łatwością poradzą sobie z tą zmianą
 • chce obniżyć koszty dotyczące czynników towarzyszących stresowi
 • chce wspierać pracowników, aby byli odporni na działanie czynników powodujących stres
 • rozumie związek między wydajnością w miejscu pracy a dobrym samopoczuciem
 • rozumie, że pozytywni i zaangażowani pracownicy są podstawą każdej odnoszącej sukcesy organizacji

Jak możemy Ci pomóc

Nasza koncepcja pomaga Twojej organizacji zmienić bierną postawę wobec problemów na proaktywną świadomość dobrego samopoczucia. Dobre samopoczucie wiąże się z posiadaniem pozytywnego obrazu siebie i poczucia własnej wartości. Odporność, która jest bezpośrednio związana z dobrym samopoczuciem, to zdolność do radzenia sobie i adaptacji w nowych sytuacjach

Program opiera się na odkryciach zebranych na temat czynników stresogennych Twoich pracowników i przekształca je w interaktywne warsztaty dla innych osób w Twojej organizacji. Uwzględnia on różne potrzeby pracowników, wprowadzając kulturę wellbeing w życie.

Elementy Wellbeing & Resilience Program

Poszukiwania

Badanie potrzeb ludzi i statusu organizacji

Centrum Wsparcia

Stworzenie linii komunikacyjnej dla osób z bogatą komunikacją wewnętrzną

Indywidualna Pomoc

Profesjonalna pomoc dla pracowników przy indywidualnym rozwiązywaniu ich problemów

Warsztaty Tematyczne

Proaktywne budowanie metod radzenia sobie w organizacji pod kątem merytorycznym

Sesje Coachingowe

Sesje managerskie dla liderów zespołów na temat budowania zespołowej odporności

Dlaczego Assesment Systems?

 • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
 • Współpracujemy z międzynarodowym zespołem profesjonalistów
 • Mamy glokalne podejście
 • Przekształcamy obiektywne odkrycia w proaktywne spostrzeżenia
 • Identyfikujemy kluczowe czynniki stresogenne w organizacji
 • Wspieramy osoby na każdym poziomie organizacyjnym
 • Kładziemy duży nacisk na zmiany kulturowe
 • Mamy 20-letnie międzynarodowe doświadczenie
Wykorzystaj dobre samopoczucie pracowników i spraw, by stało się ono kluczowym czynnikiem napędzającym wartość biznesową!
Skontaktuj się z Nami