Odkryj mentalność pracowników, która kształtuje zachowania związane z bezpieczeństwem osobistym

Safety Program

Wiesz, że bezpieczeństwo pracowników jest ważne dla Twojej organizacji. Ale musisz zdać sobie sprawę z tego, jak ważne są czynniki ludzkie – czyli podstawowe powody, dla których ktoś popełnia błąd

Slogan

Główne wyzwania związane z bezpieczeństwem pracowników

Safety Program przyniesie Ci korzyści, jeśli Twoja organizacja:

 • stoi w obliczu rosnącej liczby wypadków
 • funkcjonuje w przemyśle ciężkim związanym z bezpieczeństwem (np. energetyka, produkcja, transport, budownictwo, przemysł maszynowy)
 • uważa, że wypadkom można byłoby zapobiec, gdyby istniały wstępne procedury wyłapywania ryzykownych zachowań  
 • chce zapobiegać urazom i wypadkom w miejscu pracy oraz chronić dni produkcji i obniżać koszty związane z błędami ludzkimi  
 • jest organizacją świadomą bezpieczeństwa, która traktuje traktuje bezpieczne środowisko pracy jako priorytet
 • zdaje sobie sprawę z wagi czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie pracowników
 • chce położyć większy nacisk na zachowania związane z bezpieczeństwem osobistym niż tylko na narzędzia i procesy

Nasze podejście

Organizacje próbujące kształtować kulturę bezpieczeństwa kładą zbyt duży nacisk na narzędzia i procesy, a nie zwracają wystarczającej uwagi na mentalność pracowników, która kształtuje zachowania i interakcje związane z bezpieczeństwem osobistym Nie lekceważcie wartości, jaką wnosi osobowość!

Przepisy (Regulaminy, Instrukcje, Plany, Narzędzia do wykorzystania)

Szkolenia (Edukacyjne, Symulacyjne, Praktyczne)

Kompetencje (Przestrzeganie zasad, Czujność, Ostrożność, Stres, Spokój, Nauka)

Dzięki znajomości poszczególnych czynników bezpieczeństwa pracy, efekt stosowania zasad, narzędzi i szkoleń będzie wzrastał!

Umieścić czynnik ludzki w centrum bezpieczeństwa pracowników, wprowadzając swoją kulturę bezpieczeństwa w życie!
Skontaktuj się z Nami

Moduły Safety Program

 1. Benchmarking (Analiza porównawcza)
 2. Assessment (Ocena)
 3. Alokacja
 4. Mini-akademia trenerów bezpieczeństwa
 5. Dostosowywanie

Dleczego Assesment Systems?

 • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
 • Współpracujemy z grupą międzynarodowych ekspertów
 • Pomagamy zmniejszyć liczbę urazów i wypadków w miejscu pracy 
 • Pomagamy utrzymać dni produkcyjne i ograniczyć koszty związane z błędami ludzkimi 
 • Poszukujemy krytycznych zachowań
 • Wprowadzamy czynniki indywidualne (osobowość), aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy  
 • Dodajemy nowy wymiar pomiaru bezpieczeństwa w odniesieniu do wyboru pracowników  
 • Wnosimy indywidualną świadomość bezpieczeństwa do Twojej kultury bezpieczeństwa