Odkryj stopień ludzkiego potencjału Twojej organizacji

Personnel Audit

Wiesz, że transformacja organizacyjna jest trudna. Jednak jej sukces zawsze zależy od obiektywnego spojrzenia na aktualny stan ludzkiego potencjału firmy, uzyskanego z audytu personalnego.

Slogan

Twoje wyzwania, które wymagają wdrożenia Personnel Audit

Osiągniesz korzyści z wdrożenia naszego programu Personnel Audit, jeśli Twoja organizacja:

 • potrzebuje restrukturyzacji lub transformacji
 • musi pomyślnie prowadzić proces M&A (fuzje i przejęcia)
 • potrzebuje wsparcia z zewnątrz, aby uzyskać obiektywną ocenę ludzkiego potencjału
 • potrzebuje identyfikacji kluczowych pracowników oraz ich mocnych i słabych stron
 • chce dopasować swoją strategię do ludzkich możliwości w zakresie przyszłych działań
 • chce uzyskać obiektywny, przejrzysty przegląd swoich pracowników od osoby z zewnątrz

Jak możemy Ci pomóc

Metodologia Personnel Audit uwydatnia ryzyko i możliwości, jakimi dysponuje management i pracownicy, oraz jaki jest ich wpływ na wyniki firmy w przyszłości. Zapewnia niezależny, przejrzysty i profesjonalny przegląd kompetencji i potencjału pracowników w odniesieniu do strategii firmy.

Moduły Personnel Audit

Strategiczne Dostosowanie

Identyfikacja źródeł sukcesu ( jednostki i zespoły)

Odkrycie kluczowych umiejętności

Identyfikacja kluczowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu

Assessment

Ocena wcześniej zidentyfikowanych osób wraz z kryteriami sukcesu

Analiza rezultatów

Kompleksowa analiza wyników w świetle przyszłej strategii i wizji

Badanie kontrolne

Zdefiniowanie ostatecznego rezultatu audytu z perspektywy dwuwymiarowej (indywidualnej i organizacyjnej)

Dlaczego Assesment Systems?

 • Wdrażamy międzynarodowe standardy jakości
 • Wykorzystujemy grupę międzynarodowych ekspertów
 • Zapewniamy efektywne planowanie ścieżek rozwojowych
 • Pomagamy w odnalezieniu źródeł sukcesu
 • Pomagamy w uzyskaniu trafnych wniosków i wyników ukierunkowanych na przyszłość
 • Pracujemy w obszarze łączącym psychologię i ekonomię  
 • Wyniki porównujemy z branżowymi wzorcami
Umożliwiamy Ci obiektywne spojrzenie na ludzki potencjał Twojej organizacji!
Skontaktuj się z Nami