Odkryj w sobie lidera poprzez uwolnienie swojego liderskiego potencjału

Leadership Academy

Doskonale wiesz, że trudno jest przewidzieć, co przyniesie jutro w Twojej organizacji. Ale dzięki odpowiedniemu programowi rozwoju umiejętności liderskich, możesz przygotować się na nieprzewidywalną przyszłość.

Slogan

Twoje wyzwania związane z rozwojem zdolności liderskich

Osiągniesz korzyści z Leadership Academy, jeśli Twoja organizacji:

 • jest w trakcie procesu transformacji i chce rozwijać liderów, którzy będą motorem zmian
 • musi zmaksymalizować swój potencjał przywódczy, aby wyróżnić się na rynku
 • jest zainteresowana tworzeniem synergii na najwyższym szczeblu
 • chce wyjść poza korporacyjne podziały i rozwijać liderów na wszystkich poziomach
 • chce tworzyć możliwości, które pozwolą liderom podejmować szersze role przywódcze w dynamicznie zmieniającym się świecie

Nasza koncepcja to sprawdzony w skali międzynarodowej proces wzmacniania zdolności liderskich i wspierania skutecznego przywództwa w organizacjach. Leadership Academy dostarcza technik i strategii radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z przywództwem oraz narzędzi, dzięki którym od początkujących menedżerów po menedżerów średniego szczebla można stać się skutecznym liderem.

Zakres i struktura modułów zależy od odkryć dokonanych w procesie badania organizacji.

Model Leadership Academy

1. Odkrycia Organizacyjne

Badanie satysfakcji pracowników, skan organizacji, 360°

2. Odkrycia Personalne

Analiza liderska (Hogan, DC, 360°, itp.)

3. Tworzenie indywidualnych planów rozwoju (IDP)

Informacja zwrotna dotycząca oceny i kolejne kroki

4. Akademia

Warsztaty i szkolenia online lub stacjonarne, metoda hybrydowej nauki (blended learning)

5. Praca indywidualna / zespołowa

Indywidualny coaching i shadowing / Profilowanie zespołu i coaching zespołowy

6. Ewaluacja

Ocena programu i postępów

Uwolnij potencjał liderski na każdym poziomie i wykorzystaj go w pracy!
Skontaktuj się z Nami

Dlaczego Assesment Systems?

 • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
 • Korzystamy z wiedzy międzynarodowego zespołu ekspertów
 • Mamy glokalne podejście
 • Dostosowujemy cele biznesowe i liderskie
 • Identyfikujemy kluczowe kompetencje liderskie
 • Poszukujemy możliwości do wykorzystania ich w praktyce
 • Kładziemy największy nacisk na rozwój
 • Rozwijamy globalnych liderów
 • Wiemy co decyduje o byciu dobrym liderem
 • Mamy 20 letnie doświadczenie w zakresie liderstwa