Odkryj siłę potencjału swoich Talentów

Future Talent Program

Wiesz, że utalentowani pracownicy to kluczowe osoby w Twojej organizacji, które w największym stopniu przyczyniają się do jej sukcesu. Dlatego potrzebujesz dobrze opracowanego programu rozwoju talentów, aby wydobyć potencjał tych osób i wykorzystać ich możliwości

Slogan

Wyzwania dotyczące Talentów wymagające rozwiązania

Możesz odnieść korzyści z naszego Future Talent Program, jeśli Twoja organizacja:

 • zrozumie potrzebę długoterminowego przywództwa i będzie gotowa aktywnie działać na rzecz przyszłości, unikając kierowania się zmiennymi okolicznościami
 • jest w trakcie kulturowej transformacji i chcesz mieć pewność, że przyszli liderzy odpowiadają nowym pożądanym standardom kulturowym
 • prognozuje nadchodzącą rotację pokoleniową, napędzaną przez technologię lub zmiany rynkowe
 • chce odkryć i w pełni wykorzystać potencjał swoich talentów
 • chce zatrzymać swoich kluczowych pracowników– osoby o najwyższych wynikach i wysokim potencjale
 • chce wyznaczyć i dopasować talenty do odpowiednich ról

Jak możemy Ci pomóc

Nasza koncepcja jest udowodnioną na arenie międzynarodowej metodą, która tworzy bezpośredni związek ze strategicznymi potrzebami firmy poprzez rozwój różnorodnych talentów w kierunku przyszłych potrzeb. Pozwala to przełożyć strategię na ludzi zapewniając długofalowe spojrzenie na talenty.

Program został opracowany modułowo, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji. Metodologia opiera się na naszych sprawdzonych praktykach rozwoju talentów i przywództwa oraz wiedzy wypracowanej przez dziesięciolecia.

Wykorzystaj potencjał swoich Talentów!
Skontaktuj się z Nami

Model Rozwoju Talentów 5A

1 Zaprojektuj

Utworzenie koncepcji, która bezpośrednio połączy talenty ze strategią

2 Przeanalizuj

Obiektywne spojrzenie na Twoje Talenty w porównaniu z międzynarodowymi wzorcami

3 Aktywuj

Rozwój jest planowany przy udziale głównych zainteresowanych stron

4 Przyśpiesz

Wielowymiarowy proces rozwoju Talentów, skoncentrowany na obszarach rozwojowych

5 Zapewnij

Ewaluacja wyników zgodnie z celami strategicznymi. Pomaga zwiększyć wartość Talentów

Dlaczego Assesment Systems?

 • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
 • Korzystamy z wiedzy międzynarodowego zespołu ekspertów
 • Przyjmujemy glokalne podejście
 • Dostosowujemy cele biznesowe do celów dotyczących talentów
 • Identyfikujemy kluczowe role
 • Poszukujemy kluczowych kompetencji
 • Kładziemy silny nacisk na rozwój
 • Rozwijamy globalne talenty
 • Wiemy, co decyduje o byciu dobrym liderem
 • Mamy 20 lat doświadczenia w pracy z talentami