Metodologia i zakres szkoleń z umiejętności miękkich

Szkolenia i Rozwój

Szkolenia, jakich jeszcze nie było! – Assessment Systems International jest zorientowane w najnowszych trendach i potrzebach rynku szkoleniowego, jest świadome tego, co naprawdę działa w zakresie rozwoju ludzi i zmieniło sposób prowadzenia szkoleń. Jeśli potrzebujesz tylko jedno lub dwudniowego szkolenia, jesteśmy gotowi je dostarczyć, ale jeśli szukasz najlepszego ROI, przyjdź i zapoznaj się z naszym nowym systemem.

 • Posiadamy 5+1 różnych bloków tematycznych szkoleń. Tematy pogrupowane są w bloki oparte na efektach i rodzaju kompetencji, które mają rozwijać się u uczestników. Każda grupa ma co najmniej trzy podtematy, o które można pytać osobno, jednak sugerujemy skupienie się na nich łącznie, gdyż mają podobne podłoże w osobowości i motywatorach, a ich efekty mogą się sumować.
 • Mamy 4 różne rodzaje metod szkolenia z umiejętności miękkich.

Krótkie

To szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych słuchaczy, którzy mają wiedzę o danym temacie, ćwiczyli wcześniej daną umiejętność, ale potrzebują najnowszych trendów i chcą poszerzyć swój pogląd o nowe aplikacje. Stąd też to szkolenie dostarcza sporo teorii, faktów oraz możliwość zdobycia realnego doświadczenia w ciągu pół dnia lub podczas krótkiej indywidualnej sesji mentorskiej. Ciekawscy są mile widziani!

Klasyczne

Szkolenie to reprezentuje typowy sposób rozwoju umiejętności, ponieważ trwa zazwyczaj jeden lub dwa dni i zawiera sporą dawkę teorii wraz z ogromną liczbą ćwiczeń pozwalających na zdobycie doświadczenia i sprawdzenie się w zakresie danych umiejętności. Gry i aktywny udział gwarantowane!

Mieszane

Szkolenie to łączy w sobie klasyczny sposób z indywidualnym ukierunkowanym rozwojem. Jeśli nie wierzysz w opanowanie umiejętności w 2 dni, wówczas zapewniamy Ci obecność naszych trenerów, którzy będą Ci towarzyszyć po szkoleniu, aktualizować poznane umiejętności i omawiać Twoje rzeczywiste wyzwania i doświadczenia. Przejdziesz przez warsztaty grupowe, a następnie krótki indywidualny cykl coachingowy/mentoringowy. Coś, czego nie zapomnisz!

Leadership Academy

Pełny program, który daje możliwość rozwoju liderów i talentów poprzez szereg szkoleń, które uzbroją ich we wszystkie niezbędne umiejętności, których potrzebują jako przełożeni. Zaprojektujemy i dostosujemy dla Ciebie pełny kurs, w tym oceny, informacje zwrotne, dni szkoleniowe, kontynuacje, zadania domowe i ponowne pomiary. Całokształt jest większy niż suma jego części!

Dlaczego Assesment Systems?

SAMOŚWIADOMOŚĆ

 • Samoświadomość i psychologia komunikacji
 • Postępowanie z klientem: Przetwarzanie emocji
 • Typologia komunikacji: Zastosowanie w sprzedaży
 • Samoświadomość lidera

MOTYWACJA

 • Motywacja w codziennej praktyce zawodowej
 • Indywidualne cechy motywacji
 • Motywacja, energia i cel
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie
 • Rozwój własny i rozwój innych

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE I POLITYCZNE

 • Postępowanie z ludźmi: Skuteczna komunikacja
 • Asertywność i negocjacje
 • Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie konfliktem
 • Komunikacja perswazyjna i autoprezentacja
 • Strategiczna komunikacja wewnętrzna

MYŚLENIE STRATEGICZNE I KREATYWNOŚĆ

 • Wizje i wyznaczanie celów
 • Analiza sytuacji i problemów
 • Korzystanie z zasobów
 • Podejmowanie decyzji
 • Ocena wyników

ZARZĄDZANIE SOBĄ I EFEKTYWNOŚĆ PERSONELU

 • Zarządzanie sobą i kontrolowanie własnej woli
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie czasem

FACYLITACJA-TECHNIKI

 • Dynamika zespołu: rola facylitatora
 • Podstawowe zasady facylitacji
 • Podejmowanie decyzji przez zespół
 • Innowacyjne myślenie
Nie znalazłeś szkolenia, którego szukałeś? Przedstaw nam swoje potrzeby, a nasz zespół stworzy je dla Ciebie!
Skontaktuj się z Nami