Budowanie modeli kompetencyjnych

Czym jest model kompetencyjny?

Model kompetencyjny to uporządkowana i kompleksowa lista kompetencji – kwalifikacji do wykonywania czynności związanych z określonym stanowiskiem w firmie.

Jak przebiega proces budowania modelu kompetencji?

Zazwyczaj zaczynamy od przeglądu opisów stanowisk pracy, aby sprecyzować potrzeby i cele danego stanowiska. Po analizie przeprowadzamy ustrukturyzowane wywiady, po których grupa specjalistów dokonuje podsumowania danych i formułuje niezbędne kompetencje. Zwracamy uwagę na to, aby kompetencje nie pokrywały się lub były zbędne.

Jak model kompetencji pomoże Twojej organizacji i pracownikom?

  • Otrzymasz uporządkowane źródło wymagań i potrzeb dla każdego stanowiska pracy
  • Możesz wykorzystać je w procesie selekcji i/lub rozwoju, gdzie potrzebne są jasne wskazówki, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki pracowników
  • Twoja organizacja będzie mówiła „tym samym językiem” we wszystkich sytuacjach związanych z ludźmi
  • Szybciej podejmiesz wiarygodne decyzje HR
  • Uprościsz i ustrukturyzujesz ocenę wyników pracy
  • Twoi pracownicy i liderzy będą lepiej rozumieli Twoje oczekiwania oraz kluczowe cechy i umiejętności potrzebne na ich stanowiskach pracy

Jak Asystems może pomóc Ci w tworzeniu modeli kompetencyjnych?

Tworzenie całego modelu to proces wymagający znacznej ilości czasu, dlatego sugerujemy, aby był on zintegrowany z innymi niezbędnymi zadaniami, które również wymagają dużej ilości informacji i wywiadów. Niektórymi narzędziami mogą być opisy stanowisk pracy, reorganizacja procesów biznesowych, badanie satysfakcji lub doprecyzowanie kompetencji technicznych na poszczególnych stanowiskach. Stworzenie takiego modelu jest decyzją strategiczną i promuje HR jako źródło ROI i sukcesu firmy.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z Nami