Ocena 360 Asystems

Czym jest ocena 360° Asystems 360°?

Ocena 360 stopni to skuteczne i usystematyzowane narzędzie rozwoju osobistego. Informacja zwrotna skupia się na zachowaniach w pracy – konkretnych umiejętnościach i kompetencjach. Na podstawie wyników można stworzyć indywidualne plany rozwoju. Informacja zwrotna 360° może być wykorzystana do zidentyfikowania i rozpoznania mocnych i słabych stron oraz może służyć jako punkt wyjścia do poprawy efektywności pracy.

 • Poprawa efektywności pracy pracowników przekłada się na sukces firmy
 • Bardziej wydajni pracownicy zapewniają przewagę konkurencyjną na rynku
 • Zwiększenie motywacji pracowników zapewnia zmniejszenie wskaźnika rotacji
 • Osoba oceniana otrzymuje informację jak przełożeni, współpracownicy i podwładni postrzegają jej kompetencje
 • Osoba poddana ocenie ma możliwość określenia najważniejszych obszarów rozwojowych
 • Na podstawie wyników oceny opracowywane są plany działania zawierające cele i strategie rozwojowe

Dlaczego Ocena 360° AS?

 • Umożliwia precyzyjne określenie obszarów do rozwoju
 • Jest narzędziem identyfikacji talentów (HiPo)
 • Pomaga w analizie i modyfikacji procesu rozwojowego
 • Umożliwia pomiar i ocenę skuteczności programu szkoleniowego
 • Umożliwia pomiar i ocenę efektywności programu szkoleniowego
 • Pomaga rozwijać zespół poprzez tworzenie obszarów rozwojowych
 • Zwiększa świadomość osobistą

W jaki sposób ocena 360 Assessment Systems pomoże Twojej firmie?

MAPOWANIE REPUTACJI / POTENCJAŁU

Pozyskane dzięki ocenie 360° informacje pochodzą z różnych źródeł (od przełożonych, współpracowników, podwładnych i klientów), co pomaga w kompleksowej diagnozie potencjału współpracownika i uwzględnieniu uzyskanych wyników w programach zarządzania talentami.

OKREŚLENIE INDYWIDUALNYCH I ZESPOŁOWYCH OBSZARÓW ROZWOJU

Ocena 360 stopni jest jedną z najlepszych metod pozwalających na zrozumienie zarówno indywidualnych, jak i zespołowych potrzeb rozwojowych.

POMIAR EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU ROZWOJOWEGO

Ocena 360 stopni jest jednym z najważniejszych narzędzi do pomiaru efektywności programów rozwojowych. Powtórna ocena 360°, przeprowadzona po pewnym czasie od pierwszej, pokazuje efektywność indywidualnego lub zespołowego programu rozwojowego zrealizowanego pomiędzy ocenami.

POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI UZYSKANYCH WYNIKÓW

Ocena 360 stopni dostarcza rzetelne informacje pochodzące od różnych członków organizacji, co czyni je miarodajnymi.

POMOC W EFEKTYWNIEJSZYM BUDOWANIU I ROZWOJU ZESPOŁÓW

Ocena 360 stopni zwiększa efektywność współpracy zespołów i pozwala na wzmocnienie zaufania pomiędzy uczestnikami. Zazwyczaj członkowie zespołu zazwyczaj znają się lepiej niż ich przełożeni.

ZNACZĄCY WPŁYW NA OCENĘ EFEKTYWNOŚCI

Bardzo istotne jest uwzględnienie wiarygodnych i kompleksowych wyników oceny 360 stopni jako oceny uzupełniającej w stosunku do oceny wydajności pracy. Wyniki uzyskane podczas oceny 360 zapewniają więcej informacji i spostrzeżeń niż same dane dotyczące wydajności.

1

90%

9 NA 10 KLIENTÓW OCZEKUJE STWORZENIA DO OCENY 360 STOPNI AS WŁASNEGO MODELU KOMPETENCYJNEGO

 

2

80%

8 NA 10 KLIENTÓW WYMAGA PRZYGOTOWANIA OCENY 360 STOPNI W KILKU JĘZYKACH

 

3

60%

6 NA 10 KLIENTÓW DECYDUJE SIĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SESJI INFORMACJI ZWROTNEJ I STWORZENIA PLANÓW ROZWOJOWYCH

Wszystkie nasze działania są dopasowane do specyficznych oczekiwań klienta: Wdrażamy model kompetencyjny klienta, łącząc go z naszą skalą oceny 360 stopni i personalizujemy komunikację e-mail.

Wiemy, że nasi partnerzy potrzebują przeprowadzenia oceny w kilku językach: Nasi klienci często wymagają stworzenia projektu oceny 360 stopni łatwej do użycia w kilku językach, na platformie 360 Asystems.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych: Nasz system został stworzony zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Dane klientów są bezpieczne jak w bankowym skarbcu. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.

Nasze usługi nie kończą się na raportach: Podkreślamy znaczenie sesji zwrotnych i indywidualnej pracy z osobami poddawanymi ocenie. Nasi konsultanci są trenerami, którzy mogą pomóc Państwa menedżerom w tworzeniu indywidualnych planów działania w oparciu o uzyskane wyniki, jak również zaproponować skuteczne metody doskonalenia wybranych kompetencji.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z Nami