Zadowoleni pracownicy. Zadowoleni klienci. Udany biznes.

Employee Assistance


EAP (Employee Assistance Program) to dobrowolny, poufny program, który pomaga pracownikom przezwyciężyć różne wyzwania życiowe, które mogą mieć negatywny wpływ na wydajność pracy, zdrowie i osobiste samopoczucie, aby zoptymalizować sukces organizacji.

Około jednej trzeciej życia człowiek spędza w pracy, kolejna jedna trzecia to czas wolny, a ostatnia jedna trzecia poświęcona jest na sen. Wszelkie problemy w jednym z tych obszarów wpływają na pozostałe dwa. Te części są nierozłączne. Dlatego wszelkie problemy należy rozwiązywać, zanim staną się dla nas zbyt dużym obciążeniem.

Z pewnością może tu pomóc Employee Assistance Program (EAP). Oferuje on pomoc w różnych skomplikowanych sytuacjach życiowych, takich jak stres związany z pracą, problemy w związku czy kłopoty ze snem.

Nasze wsparcie dla pracowników pomaga zmniejszyć koszty spowodowane rotacją pracowników, chorobami, stresem, błędami, spóźnieniami do pracy i innymi niepożądanymi skutkami, jakie problemy osobiste mogą wywierać na życie zawodowe pracowników.

Jak działa EAP?

Employee Assistance oferuje usługi doradcze dla pracowników świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów:

psychologowie, psychoterapeuci,
prawnicy i
doradcy finansowi

przy jednoczesnym zagwarantowaniu poufności

Usługi Employee Assistance są dostępne dla wszystkich pracowników objętych programem jako świadczenie zapewniane przez ich pracodawców. Pracownik najczęściej kontaktuje się z konsultantem telefonicznie lub mailowo. Usługi Employee Assistance świadczone są na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a Assessment Systems.

Segmenty Employee Assistance Program

EAP jest dobrowolnym, poufnym programem, który pomaga ludziom w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami życiowymi, które mogą mieć negatywny wpływ na wydajność pracy, zdrowie i osobiste samopoczucie w celu optymalizacji sukcesu organizacji. Usługi EAP obejmują ocenę, doradztwo i skierowania do dodatkowych usług dla pracowników z osobistymi i/lub związanymi z pracą problemami, takimi jak stres, problemy finansowe, prawne lub rodzinne, konflikty biurowe oraz nadużywanie alkoholu lub substancji.

Porady psychologiczne

Usługi doradztwa psychologicznego świadczone są przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Pomagają oni Państwa podopiecznym w rozwiązywaniu problemów w różnych obszarach życia osobistego. Najczęstsze obszary to problemy w związkach i partnerstwie; harmonizacja życia rodzinnego i zawodowego; problemy z rodzicielstwem i wychowaniem dzieci; sytuacje wynikające z opieki nad starzejącymi się rodzicami; stres, kontrola emocji, konflikty; mobbing, molestowanie itp.

Porady prawne

Usługi doradztwa prawnego pomagają osobom przejść przez wszelkie kwestie prawne, takie jak rozwód, podatki, kwestie związane z nieruchomościami, konsumenckie lub karne z pomocą adwokatów.

Porady finansowe

Doradztwo finansowe udziela Twoim ludziom porad w sprawach związanych z doradztwem kredytowym, zadłużeniem i pomocą w budżetowaniu, planowaniem podatkowym, pytaniami dotyczącymi emerytury i planowania studiów. Usługi te świadczone są przez specjalistów finansowych.

Warsztaty

Oprócz usługi EAP oferujemy możliwość przeprowadzenia czterogodzinnego warsztatu dla firmy. Podczas warsztatów przekazywane są informacje o usłudze, a także omawiane są obszary, którymi ludzie są najbardziej zainteresowani.

Zalety naszego rozwiązania

Zwiększenie wydajności

Redukcja stresu i konfliktów w miejscu pracy

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Obniżenie wskaźnika nieobecności

Poprawa atmosfery i relacji międzyludzkich

Redukcja współczynnika fluktuacji

Równowaga między pracą a życiem osobistym

Wzrost zaangażowania pracowników

Poprawa wizerunku pracodawcy

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z Nami