Wywiad Behawioralny- Case Study

Z punktu widzenia organizacji jedyną rzeczą droższą od znalezienia nowych kandydatów jest wysoka rotacja – stąd znalezienie kompetentnego pracownika (czy to z zewnątrz organizacji, czy z wewnątrz), który pasuje do stanowiska, kultury organizacyjnej i zespołu, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu firmy.

Slogan

Szkolenie z zakresu Wywiadu Behawioralnego (BEI) stanowi skuteczną i wiarygodną technikę dla osób zaangażowanych w proces selekcji. Metodologia ta jest wysoce przydatna do przewidywania wyników pracy kandydatów i mapowania ich kompetencji.

Klient

Szybko rozwijająca się firma IT tworząca najnowocześniejsze oprogramowania i rozwiązania na rynku globalnym. Posiada trzy biura w różnych częściach świata i zatrudnia łącznie 80 pracowników. Pomimo ciągłego wzrostu (w tym również zatrudnienia) firma zachowała przyjazną atmosferę, koncentrując się na ludziach i ich jedności. Jednocześnie wdrożyła specjalną wersję metody pracy Agile.

Cele

Firma zwróciła się do Assessment Systems Węgry w celu uzyskania wsparcia przy ich selekcji. Chcieli zatrudnić do firmy nowych liderów średniego szczebla, którzy zajmą się nowymi obszarami i rozwiązaniami.

Wyzwanie

Proces zatrudnienia miał kilka wyzwań ze względu na specjalne okoliczności towarzyszące stanowisku i całemu światu:

  • Po okresie COVID musieli dokonać zmiany wymaganego profilu w kierunku bardziej elastycznej, strategicznej i ambitnej osobowości.
  • Ze względu na przyjazny charakter firmy, chcieli zatrudnić osoby posiadające wrażliwość interpersonalną, które będą potrafiły słuchać informacji zwrotnych.
  • Zgodnie ze specyficznym sposobem pracy Agile ważne było, aby wybrać kogoś, kto potrafi manewrować na granicy między formalnym liderem a właścicielem produktu.
  • Dodatkowym wyzwaniem było to, że firma nalegała na stosowanie tradycyjnych sposobów selekcji.

Rozwiązanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom i dostarczając rozwiązanie, które jest realną odpowiedzią na wyzwanie, Assessment Systems Węgry zaproponowało rozwiązanie oparte na Wywiadzie Behawioralnym (BEI). Główna część skupiła się na przeszkoleniu działu HR firmy w zakresie metod BEI, w tym sposobu tworzenia i zadawania pytań, technik pogłębiających, trików, wyzwań i punktacji.

Jednakże, aby skutecznie wdrożyć metodę BEI, Assessment Systems Węgry wsparło firmę w stworzeniu nowego modelu kompetencyjnego. Model ten był dobrze dopasowany do wymagań profilu, a także zawierał pozycje na poziomie behawioralnym do każdej kompetencji.

Implementacja

Projekt rozpoczął się od kilku warsztatów mających na celu wyjaśnienie wymagań dotyczących profilu. Na podstawie tych informacji Assessment Systems Węgry sformułowało kluczowe kompetencje (8 pozycji) i zweryfikowało je z wyższą kadrą zarządzającą.

W świetle tych kompetencji stworzyliśmy pulę pytań startowych oraz dostosowany do potrzeb firmy Przewodnik Wywiadu Behawioralnego. Podczas pierwszego etapu wdrożenia prowadziliśmy również superwizję podczas rozmów kwalifikacyjnych, aby dostarczyć dodatkowych wskazówek, jak wykryć fałszywe odpowiedzi i jak zagłębić się w nowe pytania.

Rezultaty

Ze względu na specyfikę rozwiązania opartą na kompetencjach i zachowaniach, firmie udało się przeprowadzić wywiady z kandydatami w sposób, który pozwolił na uzyskanie wiarygodnych wyników. Wkrótce do firmy dołączyły 3 nowe osoby, które nadal w niej pracują.

Wykorzystaj potencjał swoich pracowników!
Skontaktuj się z Nami