Odkryj potęgę wydajnych i zmieniających się zespołów

Team Efficiency Booster

Jako lider wiesz, że zbudowanie i utrzymanie efektywnego zespołu jest trudne. Jednak efektywność pracy zespołu liderskiego określi sposób, w jaki Twoja organizacja osiąga wyniki i przekształca się w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Slogan

Wyzwania związane z efektywnością zespołu, przed którymi stają liderzy

Osiągniesz korzyści z naszego Team Efficiency Booster, jeśli Twój zespół liderów:

 • potrzebuje, aby organizacja lepiej reagowała na zmiany rynkowe
 • rozumie swoją kluczową rolę w obliczu złożonych wyzwań
 • chce wykorzystać wspólne doświadczenia i specjalistyczną wiedzę do radzenia sobie z paradoksami
 • chce budować zaangażowanie na rzecz nowych strategicznych inicjatyw w całej organizacji
 • chce integrować i energetyzować zespół
 • chce wspólnie wzrastać jako zespół

Jak możemy Ci pomóc

Kluczową umiejętnością każdego lidera jest zdolność do budowania i utrzymywania wysoce efektywnych zespołów. Team Efficiency Booster to zestaw sprawdzonych, najlepszych w swojej klasie działań diagnostycznych, interwencyjnych i rozwojowych, opracowanych właśnie w tym celu.

Wykorzystaj niezwykłą siłę jaką dysponują zespoły liderów, stawiając na ich efektywność zespołową!
Skontaktuj się z Nami

Droga do zwiększenia efektywności Twojego zespołu

Module I.

Who we are, where we are going

Module II.

Feedback is the Gift

Module III.

How we work together

Module IV.

Let’s Talk

Module V.

Management Sharing & Co-Development

Module VI.

Feedback Advanced

Module VII.

Soft-skill Booster

Module VIII.

Coaching Skills for 21st Century Leaders

Module IX.

Performance Management

Module X.

How next we work together

Dleczego Assesment Systems?

 • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
 • Angażujemy grupę międzynarodowych ekspertów w dziedzinie przywództwa
 • Zapewniamy najwyższej klasy trenerów przywództwa
 • Mamy 20 letnie doświadczenie w zakresie top managementu
 • Osiągamy widoczny wpływ na wydajność zespołu
 • Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zwiększania wydajności zespołów managerskich
 • Wiemy, jak działa sprawny zespół