Odkryj wartość właściwe zmierzonych kompetencji

Competency Architect

Wiesz, że nie jest łatwo zbadać kompetencje, które przyczyniają się do tworzenia wartości biznesowej. Jednak z odpowiednią strukturą kompetencji możesz mieć pewność, że mierzysz umiejętności i zachowania, które mają znaczenie dla Twojej organizacji.

Slogan

Wyzwania towarzyszące opracowywaniu kompetencji

Osiągniesz korzyści dzięki Competency Architect jeśli Twoja organizacja:

 • wdrożyła lub zaktualizowała swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi(HR)
 • planuje dokonanie istotnych  zmian w strukturze organizacyjnej w celu wsparcia potrzeb biznesowych
 • przekształca swoje systemy wynagrodzeń i ocenę efektywności
 • chce, aby metody oceny spełniały walor wyróżniający
 • chce dysponować ustandaryzowanym przewodnikiem o rolach, zachowaniach i kompetencjach, które są niezbędne do odniesienia sukcesu na danym stanowisku
 • chce jasno zdefiniować i mierzyć możliwości osiągnięcia sukcesu na każdym szczeblu
 • chce czerpać korzyści z wiarygodności globalnie przyjętych narzędzi pomiarowych

Jak możemy Ci pomóc

Nasza koncepcja jest sprawdzonym na całym świecie procesem opartym na naszych wieloletnich odkryciach i paradygmatach. Pomagamy Ci powiązać stanowiska z kompetencjami, których potrzebują Twoi pracownicy, dzięki czemu możesz dopasować odpowiednie talenty do odpowiednich ról i wydobyć prawdziwą wartość ich wkładu w końcowym efekcie.

Pomagamy mierzyć i standaryzować źródła sukcesu na wszystkich poziomach, umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji dotyczących selekcji, rozwoju i planowania sukcesji.

Odkryj kompetencje, które zwiększają wartość biznesową na każdym poziomie i wykorzystaj je w praktyce!
Skontaktuj się z Nami

Moduły Competency Architect

1 Odkryj

Identyfikacja kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na stanowiskach, które gwarantują osiąganie wyników (warsztaty, rozmowy kwalifikacyjne)

2 Zaprojektuj

Zdefiniowanie systemu kompetencji dla konkretnej roli, działu lub organizacji

3 Aktywuj

Wdrażanie procesów ewaluacji (oceny, BEI) dla stanowisk i ich grup

4 Weryfikuj

5 Validate

Dostosowanie profili kompetencyjnych do wartości biznesowych

Dlaczego Assesment Aystems?

 • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
 • Współpracujemy z międzynarodowym panelem ekspertów ds. kompetencji
 • Przyjmujemy glokalne podejście
 • Identyfikujemy źródła sukcesu i łączymy je z kompetencjami
 • Wiemy co decyduje o dobrym systemie kompetencji
 • Mierzymy kompetencje związane z Twoją marką
 • Mamy 20 letnie doświadczenie w zakresie kompetencji  
 • Standaryzujemy kryteria sukcesu na stanowiskach w Twojej organizacji