Szkolenie Certyfikujące Hogan

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu posługiwania się trzema kwestionariuszami:

1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI HOGANA (HPI)
definiuje charakterystyczne cechy osobowości potrzebne ludziom, by podążać za lub przewodzić innym (np. dopasowanie do stanowiska pracy).

2. BADANIE ROZWOJOWE HOGANA (HDS)
identyfikuje czynniki, które utrudniają osiągnięcie sukcesu zawodowego (np. dopasowanie do funkcji zarządczej).

3.KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI (MVPI)
określa dopasowanie motywatorów biznesowych i kluczowych wartości osoby do kultury organizacyjnej (np. dopasowanie organizacyjne).

 

Szkolenie oferuje uczestnikom wiele korzyści:

► analiza własnej osoby oraz godzinna sesja informacji zwrotnej z certyfikowanym konsultantem HAS.

► osobista superwizja podczas interpretacji wyników testów pod okiem konsultanta HAS

► darmowy login online do wszystkich trzech narzędzi badawczych (HPI, HDS i MVPI) i raporty otrzymywane drogą mailową

► dwudniowe Szkolenie Certyfikacyjne prowadzone przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu oceny narzędziami badawczymi Hogana i w interpretacji jej wyników.

► Uzyskanie uznawanego międzynarodowo certyfikatu umożliwiającego samodzielne stosowanie narzędzi Hogana

Szkolenie poprawia umiejętności interpretacyjne uczestników:

► na przykładach uczestnicy przeprowadzą szczegółową interpretację i analizę wyników badania narzędziami HAS

► nauczą się najlepszych metod przeprowadzania oceny i interpretacji wyników

► poznają zasady oraz proces udzielania informacji zwrotnej osobom badanym

► pomyślnie zakończona prezentacja interpretacji danych oraz udzielania informacji zwrotnej będzie podstawą do uzyskania certyfikatu  umożliwiającego stosowanie narzędzi badawczych Hogana.

Rekomendacja

"Hogan Certification Workshop realizowany przez Assessments Systems (AS) to niesamowity warsztat, który polecam wszystkim osobom zainteresowanym diagnozą i rozwojem potencjału managerów, pracowników czy kandydatów.

Na szczególną uwagę zasługuje wartość merytoryczna procesu oraz jego praktyczna formuła. Bogata treść szkolenia została przekazana przez najlepszych specjalistów w dziedzinie narządzi Hogan Assessments w Polsce, w sposób profesjonalny, ale przede wszystkim przystępny oraz rzetelny. Warsztat dostarczył również bezcennej praktyki w zakresie analizy kwestionariuszy Hogana, jak i przygotowania oraz przeprowadzenia sesji informacji zwrotnej.

Niepodważalną zaletą Hogan Certification Workshop jest fakt, iż po jego zakończeniu uzyskałam pełną samodzielność w zakresie wykorzystania kwestionariuszy Hogana w codziennej pracy. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym niesamowite wsparcie ze strony konsultantów AS w przypadkach trudnych, niecodziennych.

Jestem bardzo zadowolona z korzyści, jakie warsztat ten przyniósł firmie Techland oraz wzbogacił moją codzienną pracę w Dziale HR."

Natalia Selinger HR Manager,Techland

"W dniach 21-22.08.2014 oraz 16.09.2014 uczestniczyłam z ramienia firmy MEC Sp. z o.o. w Szkoleniu Cerytyfikującym z Narzędzi Hogana, organizowanym prze Assessment Systems Poland. Udział w szkoleniu był podyktowany potrzebą nabycia umiejętności samodzielnego interpretowania wyników narzędzi psychometrycznych, które firma planuje szeroko wykorzystywać jako stały element wspierający programy rozwoju kompetencji managerskich, programy talentowe oraz wsparcia rozwoju osób w kierunku kluczowych stanowisk w firmie. W mojej ocenie narzędzia Hogana poprzez swoją kompleksowość i ciekawe podejście w interpretacji wyników badania, dają osobie badanej bardzo ciekawy wgląd w siebie, zwiększają świadomość nt. własnego potencjału zawodowego oraz tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani poprzez swoje zachowania przez innych. Dzięki temu można znacznie lepiej wykorzystywać mocne strony oraz zarządzać obszarami rozwojowymi w celu zwiększenia efektywności zawodowej, umiejętności budowania relacji i osiągania celów.

Szkolenie było skoncentrowane na dogłębnym poznaniu wszystkich trzech kwestionariuszy Hogana - HPI, HDS oraz MVPI, umiejętności interpretacji wyników, rozumienia korelacji pomiędzy narzędziami, a także filozofii i umiejętności udzielania informacji zwrotnej nt. wyników badania. Szkolenie miało bardzo praktyczny i interaktywny charakter, opierało się bowiem w dużej mierze na analizowaniu różnorodnych studiów przypadków realnych profili badanych narzędziami osób. Dzięki temu można było przygotować się do samodzielnego wykorzystywania narzędzi. Cennym doświadczeniem była również sesja superwizji, która odbyła się w odstępie miesięcznym od szkolenia, podczas której można było zweryfikować swój poziom znajomości narzędzi oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania.

Wysoko oceniam także ekspertyzę trenerów prowadzących szkolenie - Maya Krzyżanowska oraz Wojciech Dmitriew, którzy prezentują szeroką wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie narzędzi Hogana, ale także w zakresie innych tematów ściśle związanych z tematyką badań psychometrycznych jak psychologia społeczna, zarządzanie czy coaching. Szkolenie jest prowadzone w sposób ciekawy i utrzymane w dobrym tempie, Mimo dużej porcji trudnego materiału do opanowania, informacje podane są w przystępny i lekki sposób. Podczas szkolenie udało się trenerom stworzyć otwartą i życzliwą atmosferę, co również przełożyło się na poczucie satysfakcji ze szkolenia.

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Dzięki nabytym umiejętnościom, z powodzeniem wykorzystuję aktualnie narzędzia w firmie w procesach związanych z zarządzaniem rozwojem pracowników. Narzędzia zostały też z dużym zainteresowaniem i otwartością przyjęte przez pracowników, którzy dostrzegają także wartość dla nich samych w ich rozwoju osobistym."

SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE Z NARZĘDZI BADAWCZYCH HOGANA

  • Tożsamość a reputacja: który element ma krytyczne znaczenie w biznesie?
  • Jak osobowość wpływa na dopasowanie do stanowiska i miejsca pracy?
  • Selekcja & rozwój pracowników: jak dogłębnie i ekonomicznie poznać ludzi?
  • Czym jest „jasna” i „ciemna strona osobowości”?
  • Jak posługiwać się narzędziami badawczymi Hogana? Jakie są ich zastosowania?


Na te oraz wiele innych pytań poznasz odpowiedź podczas dwudniowego Szkolenia Certyfikacyjnego w zakresie korzystania i interpretacji wyników z trzech narzędzi badawczych Hogana:
HPI (Kwestionariusz Osobowości Hogana),
HDS (Badanie Rozwojowe Hogana),
MVPI (Kwestionariusz Motywów, Wartości I Preferencji)

Korzyści dla uczestników:

  • Lepsze poznanie swojej osobowości dzięki wynikom uzyskanym z samodzielnie wypełnionych kwestionariuszy (HPI, HDS, MVPI).
  • Nauka używania i interpretowania wyników diagnozy psychometrycznej pod okiem doświadczonego konsultanta.
  • Możliwość uzyskania międzynarodowo uznawanego certyfikatu, który pozwala na samodzielne posługiwanie się narzędziami psychometrycznymi Hogana.

Warunkiem organizacji szkolenia jest grupa min. 4 osób.

Terminy certyfikacji 2018:

01.02 – 02.02.2018 i 23.02.2018
19.04 – 20.04 2018 i 16.05.2018
30.08 – 31.08.2018 i 19.09.2018
15.11 – 16.11.2018 i 12.12.2018