JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO
Metody pracy współczesnych firm coraz bardziej zmieniają się w kierunku promowania kultury pracy zespołowej; w tym samym czasie ścisłe podziały pomiędzy departamentami oraz pracownikami zanikają na rzecz grup zadaniowych. Ten rodzaj zmian oznacza dla firmy, z jednej strony, większą elastyczność w pracy, z drugiej zaś podjęcie nowych wyzwań i konieczność rozważenia nowego ryzyka. Jednym ze sposobów na skuteczne przejście do pracy zespołowej i zadaniowej w firmie jest charakterystyka grup oraz stworzenie profili zespołowych, nie tylko zaś, jednostkowych.

W  Assessment Systems International wierzymy, że zespół oznacza znacznie więcej niż zbiór pracowników, tym samym, wyniki grupy są czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych działań jednostek. Profil Zespołu może pokazać oraz zbadać siłę Twoich pracowników, jako całości poprzez nowy i wyczerpujący sposób oceny osobowości będących w zespole.

CZYM JEST PROFIL ZESPOŁU?

Profil Zespołu tworzymy na podstawie raportów indywidualnych oraz psychologii grupy.  Podsumowujemy wyniki tworząc obraz obecnego i potencjalnego kształtu zespołu. Atrybuty osobowe łączą się w Profil wspólny poprzez zastosowanie modeli graficznych Hogana, jak również oszacowanie wyników w oparciu o skale zawodowe Hogana. Członkowie zespołu zapoznają się ze  swoimi wynikami oraz kolegów / koleżanek, dzięki czemu wspólnie mogą dostrzegać podobieństwa oraz różnice we własnych profilach. Przy wsparciu raportów oraz naszej ekspertyzy, członkowie grupy mogę uzmysłowić sobie, w jaki sposób działają w danym zespole, jakie są ich wspólne atuty, co jest ich zbiorową siłą, a co osłabia wyniki drużyny.  Zrozumieją dynamikę swojej grupy i dowiedzą się, nad którymi obszarami powinni pracować i co udoskonalić.

Ludzie, Sytuacje, Role 
Esencją pracy zespołowej opartej na zadaniach są z reguły dobrze zdefiniowane role: te formalne oraz nieformalne. Jak zatem określić i wybrać w grupie lidera, osobę do spraw finansowych, czy też zajmującą się programem motywacyjnym w firmie? Najważniejszym zadaniem w procesie tworzenia Profilu Zespołu jest zidentyfikowanie najlepszej osoby do pełnienia każdej potrzebnej roli lub też określenie, kto powinien być rozwijany w kierunku danej funkcji, aby maksymalizować dopasowanie profili jednostek do zadań w grupie. Poza formalnym określeniem podziału ról w zespole, profilowanie ukazuje także relacje nieformalne, ukazując często wcześniej niedostrzegalne procesy zachodzące w grupach. Tym samym, otrzymujemy możliwość zysku z nowej wiedzy. 

Towarzyskość i działanie zespołowe 
W przypadku zespołu, wyniki powinny być mierzone nie tylko na podstawie towarzyskości oraz chęci bycie w grupie. Wiele metod upraszcza podejście do zespołów właśnie do tych kryteriów, ale nie nasza. W Profilu Zespołu porównujemy cechy członków grupy na więcej niż jednej skali, dzięki czemu ukazujemy obszary wymagające pracy na poziomie jednostek oraz na poziomie całej grupy. Czasami, sukces zespołu, zależeć może od wspólnych wartości i motywacji do działania, które także analizujemy.

W JAKI SPOSÓB OKREŚLENIE PROFILI ZESPOŁÓW POMOŻE TWOJEJ FIRMIE?

  • Umocni dynamikę grupy.
  • Pomoże rozwikłać i zapobiegać konfliktom w zespole.
  • Pomoże określać i przydzielić formalne oraz nieformalne role w grupach.
  • Wykazuje silne i słabe strony zespołu.