CZYM JEST ASSESSMENT CENTER?

Assessment Center (AC), to nowoczesna i skuteczna metoda stosowana w procesie rekrutacji, w celu wybrania najlepszego kandydata, w sytuacji, kiedy kilka osób spełnia wymagane kryteria. W procesie AC obserwuje się zachowanie kandydatów jako członków grup w konkretnych sytuacjach (psychodiagnoza pracy, test wyników, sytuacje modelowe, studia przypadków, odgrywanie ról itp.), które przybliżone są do środowiska pracy i pozwalają zaobserwować, czy kandydat posiada kompetencje kluczowe do odniesienia sukcesu na danym stanowisku w konkretnej organizacji.

JAK ASSESSMENT CENTER POMOŻE TWOJEJ FIRMIE I JEJ PRACOWNIKOM? 

  • Szybko otrzymasz godne zaufania informacje dotyczące silnych i słabych stron kandydatów. Uzyskanie takich informacji inną metodą zajęłoby Ci znacznie więcej czasu.
  • Będziesz mógł porównać kandydatów o zbliżonych profilach.
  • Będziesz mógł stworzyć zestaw czynności rozwojowych dla pracownika (szkolenia, coaching, mentoring) skoncentrowanych na obszarach zidentyfikowanych podczas Assessment Center jako strefy wymagające ulepszenia. Tym samym, podniesiesz swój zwrot z inwestycji w pracownika.
  • Podniesiesz kompetencje wewnętrznych ewaluatorów.
  • AC zostanie zaakceptowane przez Twoją firmę, jako rozsądna i skuteczna metoda rekrutacji.

CO NAS CECHUJE?

Kompleksowość
Skupiamy się na całokształcie procesu rekrutacji - pomagamy klientom zdefiniować potrzebne w ich firmie kompetencje, buduje odpowiednie kanały komunikacji w danej organizacji, komponujemy oraz realizujemy AC włączając w rezultaty raporty końcowe oraz indywidualną informację zwrotną dla wszystkich kandydatów. Szkolimy także wewnętrznych ewaluatorów, tak, aby mogli obserwować i oceniać przebieg AC.  

Szczegółowa analiza potrzeb klienta
Przed każdym AC, bardzo szczegółowo badamy cele oraz założenia każdego projektu rekrutacyjnego. Przyglądamy się okolicznościom panującym w firmie, potrzebnym w niej umiejętnościom, oczekiwaniom klienta. Na tej podstawie wspólnie z klientem planujemy przebieg AC.

Profesjonalizm
Realizując AC działamy drużynowo. Pracują z nami doświadczeni trenerzy, ewaluatorzy, psychologowie, a jeśli istnieje taka potrzeba - aktorzy.

Koncentracja i celowość działań
Zawsze dopasowujemy czynności do specyficznych potrzeb naszych klientów. Stosujemy w procesie rekrutacji tylko takie zadania, które najlepiej ukażą kompetencje, jakich szuka dana firma. Tworzymy sytuacje modelowe tak, aby skutecznie odzwierciedlały codzienne zadania kandydata na przyszłym stanowisku.

Ścisła współprac z klientem
AC zostanie opracowana ściśle we współpracy z klientem, odpowie na jego zapotrzebowania i stawiane cele. Dostarczymy kompleksowy program rekrutacji.

JAKIE RODZAJE AC PROPONUJEMY? 

  • Kompleksowy proces polegający na opracowaniu, realizacji i końcowym sprawozdaniu dla kandydatów i klienta.
  • Trening dla obserwatorów.
  • Częściowe AC dostarczone na potrzeby wewnętrznych ewaluatorów (np. tylko odgrywanie ról lub tylko psychodiagnoza).
  • Udział zewnętrznych obserwatorów.