CZYM JEST MODEL KOMPETENCYJNY?
Model kompetencyjny, to jedno z podstawowych narzędzi do zarządzania ludźmi w firmach (MBC-based management). Jest to bardzo ustrukturyzowana i całościowa lista kompetencji / kwalifikacji  pożądanych w firmie na konkretnych stanowiskach. Model kompetencyjny w bardzo jasny sposób ukazuje połączenia pomiędzy opisem stanowiska i wartościami firmy. Nasi klienci stosują to narzędzie z reguły do rekrutacji, rozwoju oraz oceny pracowników, jak również do tworzenia programów bonusowych.

W JAKI SPOSÓB MODEL KOMPETENCYJNY POMOŻE TWOJEJ FIRMIE I JEJ PRACOWNIKOM? 

  • Otrzymasz bardzo skuteczne narzędzie rekrutacji, rozwoju i oceny pracowników.
  • Zwiększy Twoje zaufanie do procesu wyboru nowych pracowników, gdyż będziesz mógł działać w oparciu o jasną strukturę, stawiać obiektywne i przejrzyste kryteria, zarówno selekcji, jak też oceny podwładnych.
  • Ujednolicisz język HR w Twojej firmie.
  • Zintegrujesz swoją strategię (cele, wizję, misję) z zarządzaniem ludźmi.

JAKIE MODELE KOMPETENCYJNE MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ? 
Specyficzne: Możemy dostarczyć Ci modele idealnie dopasowane do stanowisk pracy w Twojej firmie, respektując wszystkie zależności pomiędzy funkcjami panującymi w Twojej organizacji. 

Zwięzłe oraz zrozumiałe: Nasze modele kompetencyjne zawierają aspekty kluczowe dla danego stanowiska utrzymując przy tym zwięzłość i przejrzystość formy (nie więcej niż 6 - 10 kompetencji). Modele są krótkie i łatwe do zrozumienia, co pozwala na płynną komunikację i dzielenie się funkcjami pomiędzy pracownikami.

Otwarte na zmiany:  Wszystkie modele kompetencyjne, jakie tworzymy, można potem zmieniać, w zależności od procesów w firmie. 

Integrujące: Tworząc modele jesteśmy w stanie zintegrować wartości firmy, strategię oraz kluczowe działania biznesowe. 

Opisowe: Nasze modele kompetencyjne zawierają opisy wyjaśniające; pokazują jak je dostrzegać w zachowaniach ludzi oraz jak odróżniać poziomy kompetencji w oparciu o skale ewaluacyjne i opisy werbalne.  

Całościowe: Tworząc modele kompetencyjne używamy wielu narządzi i procedur (studiów porównawczych, ewaluacji funkcji zawodowych, kwestionariuszy, ćwiczeń i grup fokusowych).

Łatwe w użyciu: Nasze modele można łatwo zastosować w procesach wewnętrznych w firmie. Mogą także służyć, jako podstawa dla innych narzędzi HR (rekrutacja, ocena, szkolenia itp.).