CZYM SĄ BADANIA PORÓWNAWCZE?  

Badania porównawcze, to metoda analizy statystycznej danych na temat pracowników. Identyfikujemy cechy osobowe, które warunkują efektywne działania na danym stanowisku oraz bariery, które ma dana osoba w osiąganiu sukcesu. Metoda polega na porównaniu każdego pracownika z tymi, którzy mają najlepsze oraz najsłabsze wyniki w danej dziedzinie. 

JAK SKORZYSTASZ NA TYM BADANIU?

  • Dowiesz się, dlaczego jedni pracownicy osiągają wyższe / niżesz efekty od innych. Dostaniesz narzędzie, które pozwoli Ci przewidzieć efektywność potencjalnych pracowników. 
  • Będziesz mógł precyzyjnie sformułować kryteria rekrutacji, przygotować wywiad oraz przejść do etapu określenia profilu zawodowego.
  • Dowiesz się, czym powinien cechować się pracownik na danym stanowisku w firmie. 

CO WYRÓŻNIA NASZE PODEJŚCIE? 
Określamy kryteria selekcji kandydatów oraz pokazujemy fakty, które warunkują owe kryteria. Opieramy się na tradycji metod Hogana, nasze analizy są wiarygodne i oparte na metodach statystycznych.