Strefa wiedzy.

New normal competencies

Czy pojawiły się kompetencje specyficzne dla „nowej normalności”?

Obecnie Covid-19 jest jednym z czołowych tematów, na którym koncentruje się ludzki umysł na całym świecie. Pojawienie się wirusa miało wpływ na wszystkich, zmieniło sposób, w jaki żyjemy w domu, wykonujemy naszą pracę i utrzymujemy...
Najczęstsze błędy menadżerów

Najczęstsze błędy menadżerów

Unikają ryzyka i są niechętni do podejmowania decyzji Rzadko komunikują się z pracownikami i sprawiają wrażenie zdystansowanych Rzadko przyznają się do swoich błędów i „wymigują się” z problemów Są podejrzliwi wobec intencji innych i nie ufają swoim pracownikom Są...

Czytaj dalej...
Share This