SZYBSZY ROZWÓJ FIRMY DZIĘKI
DOBRZE WYSZKOLONYM MANAGEROM.

Rozwój zdolności przywódczych

Firmy z dobrymi liderami mogą pozostawić konkurentów daleko w tyle, dlatego tak ważne są programy rozwoju zdolności przywódczych. Niewłaściwe dopasowanie managerów do stanowisk grozi utratą zysków i ogólnej, niskiej efektywności firmy. Wyniki są odzwierciedleniem niskiego poziomu zaangażowania i motywacji pracowników, częstej rotacji stanowisk i toksycznej kultury, która może się wytworzyć poprzez obecność wymienionych czynników.

Rozwój i szkolenie liderów może pozwolić na osiągnięcie największych wyzwań biznesowych w danej firmie. Pomagamy w kształtowaniu i rozwijaniu doskonałych przywódców poprzez zwiększanie ich kompetencji biznesowych, przywódczych i osobistych.

Rozwijanie zdolności przywódczych obecnych i przyszłych managerów nie polega na kształceniu „umiejętności miękkich” lub sympatycznych szefów. Praca nad kompetencjami managerów polega na inwestowaniu w wydajność, produktywność i rentowność firmy, co prowadzi do zrównoważonego wzrostu i przewagi nad konkurencją.

Dowiedz się, w jaki sposób Assessment Systems pomaga kluczowym managerom w zapewnieniu najlepszego, najbardziej skutecznego przywództwa?

Rozwijanie zdolności przywódczych obecnych i przyszłych managerów nie polega na kształceniu „umiejętności miękkich” lub sympatycznych szefów. Praca nad kompetencjami managerów polega na inwestowaniu w wydajność, produktywność i rentowność firmy, co prowadzi do zrównoważonego wzrostu i przewagi nad konkurencją.

Dowiedz się, w jaki sposób Assessment Systems pomaga kluczowym managerom w zapewnieniu najlepszego, najbardziej skutecznego przywództwa?

KORZYŚCI

Kompleksowy rozwój umiejętności przywódczych

Liderzy muszą się zmieniać i rozwijać indywidualnie, aby firmy dla których pracują również mogły osiągnąć zrównoważony wzrost. Oceniamy osobowość przywódcy, kompetencje, motywacje i wartości którymi się kieruje, aby pomóc organizacjom zwiększyć szanse na wprowadzenie strategicznych zmian.

Koncentracja na umiejętnościach zarządzania zespołem

Pomagamy managerom w uzupełnianiu kompetencji zespołu, ponieważ nowocześni liderzy nie ograniczają się już do zarządzania indywidualnymi pracownikami, ale przede wszystkim skupiają się na zespole jako całości. Liderzy muszą rozpoznać potrzeby zespołu i skoordynować je z wspólnymi celami, które przyniosą sukces całemu zespołowi i organizacji.

Właściwy rozwój

Umiejętność rozwiązywania problemów ma decydujące znaczenie dla sukcesu firmy. Praktyczne przykłady i rzeczywiste wyzwania są ważne, aby zaktywizować rozwój i wyeliminować niedociągnięcia w firmie. Assessment Systems skupia się na prawdziwych doświadczeniach liderów.

Znaczenie programów rozwoju zdolności przywódczych podkreślono w badaniu Rosalinde Torres, partnera BCG. Spośród 4000 ankietowanych firm, 58% nie było w stanie wyszkolić pracowników do obsadzenia głównych stanowisk w zarządzaniu złożonymi planami, pomimo szkoleń korporacyjnych, warsztatów i programów rozwojowych. Na tej podstawie można wywnioskować, że przynajmniej część tych szkoleń należy zmienić.

Dowiedz się, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc
Twojej organizacji w rozwoju umiejętności przywódczyc?

Share This