OBIEKTYWNA OCENA
WYDAJNOŚCI PRACY.

Ocena osobowości i motywacji

Badania i praktyka wielokrotnie pokazały, że poszczególne cechy osobowość najlepiej obrazują, w jaki sposób ludzie budują relacje, postrzegają rzeczy, a także jak pasują do swojej pracy. Pozwalają one w dużym stopniu przewidzieć wyniki pracy, uwzględniając zachowanie kandydata. Odzwierciedlają jego kompetencje i zapewniają wgląd w jego mocne strony i obszary rozwoju, a także motywatory i wartości.
Oceny osobowości można zatem wykorzystać do określenia stylu pracy kandydatów, zrozumienia ich motywacji i rozpoznania wzorców zachowań, które mogą wpłynąć na ich produktywność, relacje i reputację. Wnikliwa ocena osobowości kandydata usprawni proces rekrutacji, zwiększyć produktywność oraz wskaźnik rentowności inwestycji, a także wpłynie na wynik finansowy.

Testy osobowości – niezwykle istotne narzędzie w procesie selekcji pracowników.

KORZYŚCI

Wszystkie dostarczane przez nas narzędzia i oceny są dostępne online.

Opracowaliśmy je w wielu językach, ale skalowanie wyników jest dostosowane do norm krajowych.

Wyniki i raporty są generowane automatycznie i dostępne natychmiast po zakończeniu testu, co daje szybkie, skuteczne i wiarygodne prognozy dotyczące potencjału i sukcesu kandydatów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Assesment Systems może pomóc Twojej firmie w sprawdzeniu osobowości i motywacji kandydatów?

Korzystanie z narzędzi do oceny osobowości daje znacznie więcej niż tylko obiektywne wyniki. Całościowe i wnikliwe poznanie procedur pomiarowych przyczynia się do trafnego rozróżniania „typów osobowości”, czyli wiedzy o właściwych i niewłaściwych wzorcach zachowań na konkretnych stanowiskach. W ten sposób unikniemy nierealnych i nieuzasadnionych wymagań wobec kandydatów. Poznajemy także pożądane profile osób przy konkretnych stanowiskach pracy.

POWIĄZANIA POMIĘDZY NARZĘDZIAMI DO OCENY OSOBOWOŚCI I ODPOWIEDNIM KANDYDATEM:

Nieustrukturyzowany wywiad

0.2

wartość korelacji

Ustrukturyzowany wywiad

0.4

wartość korelacji

Test umiejętności umysłowych

0.54

wartość korelacji

Test osobowości

0.6

wartość korelacji

Share This