Pomagamy Twojej Firmie w podejmowaniu
obiektywnych i właściwych decyzji o zatrudnieniu.

Rekrutacja i selekcja

Błędne decyzje o zatrudnieniu są bardzo kosztowne i mogą mieć negatywny wpływ na zaangażowanie i wydajność członków zespołu. Wybór odpowiedniej osoby podczas rekrutacji, szczególnie jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, może obniżyć koszty zatrudnienia nawet o 70% i uratować firmę przed stratami wynikającymi z niskiej wydajności oraz złego zarządzania, a więc przed biznesowymi konsekwencjami niewłaściwie przeprowadzonych rekrutacji.

Kadra zarządzająca musi pamiętać, że ludzie są najcenniejszymi zasobami dzisiejszych firm, a tzw. „Talenty” zapewniają przewagę konkurencyjną każdej organizacji.

Assessment Systems zapewnia skuteczne rozwiązania w zakresie oceny i dopasowania posiadanych stanowisk do rekrutowanych kandydatów:

  • pracownicy fizyczni, niskiego szczebla i rekrutacje grupowe
  • osoby poszukujące pierwszej pracy
  • programy talentów
  • stanowiska eksperckie
  • managerowie pierwszej linii
  • kierownictwo średniego szczebla
  • kadra zarządzająca

Nasze narzędzia rekrutacyjne są dostosowane do potrzeb klienta i stanowisk, na które poszukuje kandydatów. Dzięki naszej metodologii mamy pewność, że sprawdziliśmy wszystkie, odpowiednie kompetencje potrzebne na danym stanowisku. Rekrutacja składa się z kilku etapów:

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc Twojej Firmie w podejmowaniu obiektywnych decyzji o zatrudnieniu opartych o wiarygodne dane?

Nasze narzędzia rekrutacyjne są dostosowane do potrzeb klienta i stanowisk, na które poszukuje kandydatów. Dzięki naszej metodologii mamy pewność, że sprawdziliśmy wszystkie, odpowiednie kompetencje potrzebne na danym stanowisku. Rekrutacja składa się z kilku etapów:

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc Twojej Firmie w podejmowaniu obiektywnych decyzji o zatrudnieniu opartych o wiarygodne dane?

Opis stanowiska i identyfikacja niezbędnych kompetencji

Przykładamy olbrzymią uwagę do tego, by zrozumieć naszego klienta, a także jego potrzeby, wymagania i kompetencje odnośnie rekrutacji idealnego kandydata.

Oceny zdolności poznawczych

Czynniki prognozujące sukces zawodowy są niezwykle istotne na większości stanowisk. Przeprowadzamy oceny zdolności poznawczych w celu określenia potencjału kandydata na stanowiska szeregowe/ niższego szczebla.

Oceny osobowości i motywacji

Osobowość jest niezwykle ważnym czynnikiem prognozującym sukces zawodowy. Ocenę osobowości wykorzystujemy w celu zidentyfikowania mocnych stron kandydata, obszarów do poprawy oraz poznania motywatorów. Dzięki nim potrafimy również ocenić potencjał kandydata do osiągnięcia sukcesu na wyższych, czy bardziej wymagających stanowiskach. Te cechy są zawsze interpretowane w odniesieniu do wymagań związanych z danym stanowiskiem pracy, jak również prognozują, na których punktach należy się skupić w przyszłości.

Oceny oparte na kompetencjach

Wielokrotnie udowodniono, że zachowania, które mogą nastąpić w przyszłości można przewidzieć na podstawie tego, co wydarzyło się w przeszłości. Nasze metody oceny kompetencji zapewniają dokładny wgląd w mocne strony i potencjał kandydata oraz identyfikują jego obszary rozwoju. Dzięki naszym metodom jesteśmy w stanie przedstawić pełny profil kandydata i przewidzieć w jaki sposób może on wykonywa swoją pracę oraz jakie zachowywania będą temu towarzyszyły.

Dostosowane raporty

Zapewniamy naszym klientom różne formy raportów w oparciu o dane, które dostarczają niezbędnych informacji i są pomocne przy podejmowaniu decyzji. Raporty są przygotowywane na podstawie procesu rekrutacji i profilu stanowiska.

Stosowanie właściwych, wiarygodnych oraz sprawdzonych narzędzi i usług do procesu rekrutacji w firmie przewiduje wydajność pracownika w okresie kolejnych kilku lat, co zwiększa efektywność wyboru, poprawia wyniki i zmniejsza rotację pracowników. Długoterminowe wydatki w firmie zostają obniżone poprzez wybór najbardziej odpowiednich kandydatów.

Warunki pomyślnego wyboru

Im bardziej kompetencje kandydata są dostosowane do wymagań stanowiska i kultury organizacyjnej, tym lepsza będzie jego wydajność i zaangażowanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Assessment Systems może pomóc
Twojej Firmie w podejmowaniu obiektywnych decyzji o zatrudnieniu?

Share This