Program Wzrostu Wydajności Zespołu

Odkryj potęgę efektywnych i transformujących się zespołów

Jako lider wiesz, że zbudowanie i utrzymanie efektywnego zespołu jest trudne. Jednak efektywność działania zespołu liderów zadecyduje o tym, w jaki sposób Twoja organizacja będzie działać i przekształcać się w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wyzwania efektywności zespołu, przed którymi stoją liderzy

Osiągniesz korzyści z naszego Programu Wzrostu Wydajności Zespołu, jeśli Twój zespół liderów:

    • potrzebuje, aby organizacja lepiej reagowała na zmiany rynkowe
    • rozumie swoją kluczową rolę w obliczu złożonych wyzwań
    • chce wykorzystać wspólne doświadczenia i specjalistyczną wiedzę do radzenia sobie z paradoksami
    • chce budować zaangażowanie na rzecz nowych strategicznych inicjatyw w całej organizacji
    • chce integrować i energetyzować zespół
    • chce wspólnie wzrastać jako zespół

Jak możemy Ci pomoć

Kluczową umiejętnością każdego lidera jest zdolność do budowania i utrzymywania wysoce efektywnych zespołów. Program wzrostu wydajności zespołu to zestaw sprawdzonych, najlepszych w swojej klasie działań diagnostycznych, interwencyjnych i rozwojowych, opracowanych właśnie w tym celu.

Droga do zwiększenia efektywności Twojego zespołu

Moduł I.

Kim jesteśmy
Dokąd zmierzamy

Moduł II.

Feedback jest Darem

Moduł III.

Jak współpracujemy

Moduł IV.

Porozmawiajmy

Moduł V.

Współdzielenie zarządzania & Wzajemny rozwój

Moduł VI.

Zaawansowany Feedback

Moduł VII.

Rozwój umiejętności miękkich

Moduł VIII.

Umiejętności coachingowe dla liderów XXI wieku

Moduł IX.

Zarządzanie Wydajnością

Moduł X.

Jak będziemy współpracować

Wykorzystaj niezwykłą moc zespołów liderskich, stawiając na efektywność ich pracy zespołowej!

Dlaczego Assessment Systems?

   • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
   • Angażujemy grupę międzynarodowych ekspertów w dziedzinie przywództwa
   • Zapewniamy najwyższej klasy trenerów przywództwa
   • Mamy 20 letnie doświadczenie w zakresie top managementu
   • Osiągamy widoczny wpływ na wydajność zespołu
   • Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zwiększania wydajności zespołów managerskich
   • Wiemy, jak działa sprawny zespół
Share This