Program Safety

Odkryj podstawowe sposoby myślenia pracowników, które kształtują zachowania związane z osobistym bezpieczeństwem

YWiesz, że bezpieczeństwo pracowników jest ważne dla Twojej organizacji. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z istoty wpływu czynników ludzkich – podstawowych przyczyn, dla których ktoś popełnia błąd.

Twoje wyzwania związane z bezpieczeństwem pracowników na pierwszym planie

Osiągniesz korzyści z naszego Programu Safety, jeśli Twoja organizacja:

    • stoi w obliczu rosnącej liczby wypadków
    • funkcjonuje w przemyśle ciężkim związanym z bezpieczeństwem (np. energetyka, produkcja, transport, budownictwo, przemysł maszynowy)
    • uważa, że wypadkom można byłoby zapobiec gdyby istniałamożliwość wstępnego wyłapywania ryzykownych zachowań 
    • chce zapobiegać urazom i wypadkom w miejscu pracy oraz chronić dni produkcji i obniżać koszty związane z błędami ludzkimi 
    • jest organizacją świadomą bezpieczeństwa, która traktuje traktuje bezpieczne środowisko pracy jako priorytet
    • zdaje sobie sprawę z wagi czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie pracowników
    • chce położyć większy nacisk na zachowania sprzyjające bezpieczeństwu osobistemu, niż na narzędzia i procesy

Nasze Podejście

Organizacje próbujące kształtować kulturę bezpieczeństwa kładą zbyt duży nacisk na narzędzia i procesy, a nie zwracają wystarczającej uwagi na mentalność pracowników, która kształtuje zachowania i interakcje związane z bezpieczeństwem osobistym Nie lekceważcie wartości, jaką wnosi osobowość!

 • Przepisy (Regulaminy, Instrukcje, Plany, Narzędzia do wykorzystania)
 • Szkolenia (Edukacyjne, Symulacyjne, Praktyczne)
 • Kompetencje (Przestrzeganie zasad, Czujność, Ostrożność, Stres, Spokój, Nauka)

Znając indywidualne czynniki bezpieczeństwa pracy, skuteczność zasad, narzędzi i szkoleń będzie większa!

 • Przepisy (Regulaminy, Instrukcje, Plany, Narzędzia do wykorzystania)
 • Szkolenia (Edukacyjne, Symulacyjne, Praktyczne)
 • Kompetencje (Przestrzeganie zasad, Czujność, Ostrożność, Stres, Spokój, Nauka)

Znając indywidualne czynniki bezpieczeństwa pracy, skuteczność zasad, narzędzi i szkoleń będzie większa!

JAK MOŻEMY CI POMÓC

Nasz program bezpieczeństwa pracowników wzbogaci wartość osobowości ((ludzkich czynników bezpieczeństwa) w pracy, aby zwiększyć skuteczność zasad bezpieczeństwa, narzędzi i szkoleń wdrożonych w organizacji. Nasi eksperci odkrywają najważniejsze zachowania związane z bezpieczeństwem na stanowiskach pracy i definiują działania zapobiegające negatywnym skutkom w przyszłości poprzez wykorzystanie tych odkryć w praktyce.

Moduły Programu Safety Pracowników

Analiza Porównawcza

Ocena

Przydział

Mini-akademia trenerów bezpieczeństwa

Dostosowywanie

Postaw czynnik ludzki w centrum bezpieczeństwa pracowników,
wprowadź swoją kulturę bezpieczeństwa w życie!

Dlaczego Assessment Systems?

   • Wprowadzamy międzynarodowe standardy jakości
   • Współpracujemy z grupą międzynarodowych ekspertów
   • Pomagamy zmniejszyć liczbę urazów i wypadków w miejscu pracy 
   • Pomagamy utrzymać dni produkcyjne i ograniczyć koszty związane z błędami ludzkimi  

 

   • Poszukujemy krytycznych zachowań
   • Wprowadzamy czynniki indywidualne (osobowość), aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy  
   • Dodajemy nowy wymiar pomiaru bezpieczeństwa w odniesieniu do wyboru pracowników  
   • Wnosimy indywidualną świadomość bezpieczeństwa do Twojej kultury bezpieczeństwa  
Share This