safety

SafeSystem

CZYM JEST SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA?

Bezpieczeństwo zaczyna się od Twoich pracowników.

W takich branżach, jak: inżynieria, transport, służby obronne, policja, ochrona, pracodawca dobierając zespół nie powinien koncentrować się na kreatywności, czy estetyce, gdyż to kryteria gwarantujące bezpieczne wykonywanie zadań są dla tych zawodów kluczowe. Z tego powodu, lepiej poddać analizie świadomość pracowników, precyzję i staranność w aspekcie bezpieczeństwa. Możemy zdiagnozować głęboko zakorzenione cechy, które wpływają na zachowanie danej osoby w sytuacjach ryzykownych.

JAKIE SĄ ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA?

Trening bezpieczeństwa może pomóc pracownikom działać bezpieczniej, ale bez wiedzy na temat indywidualnych uwarunkowań danej osoby, nawet najdroższy trening nie odniesie pełnego sukcesu. Dlatego też, zanim zainwestujesz w kosztowny trening, zapoznaj się z naszą ofertą analizy osobowości pod względem podejścia do procedur bezpieczeństwa i zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Tworząc z nami atmosferę bezpieczeństwa skupisz się na ludziach, od których ona zależy, a nie tylko na procesach.

System Bezpieczeństwa Hogana (Hogan SafeSystem), to zestaw narzędzi potrzebnych do zbudowania i utrzymania kultury bezpieczniej pracy. Jego trzy główne komponenty to:

1) Kwestionariusz Atmosfery Bezpieczeństwa (SafeSystem Climate Survey) – dostarczy informacji na temat percepcji bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji.

2) Ocena Bezpieczeństwa Hogana (Hogan Safety Assessment) –  to analiza, która ocenia pracowników/ kandydatów na podstawie sześciu kompetencji dotyczących bezpieczeństwa. Wyniki badania pokażą, jaką osobowość mają w tym względzie dane osoby i jakie obszary wymagają szkolenia. Raport typu Hogan Safety powstaje w oparciu o potrzeby klienta i wynika z wieloletnich wcześniejszych badań w branżach, gdzie ludzie stanowią o bezpieczeństwie. Raport jest łatwy do zrozumienia, testuje tylko obszary właściwe dla danego zagadnienia. Nasze badanie pokazuje podejście osoby do procedur, norm bezpieczeństwa, pokazuje tendencje osobowości, które mogą się ujawnić w pracy i mieć pozytywny lub negatywny wpływ na atmosferę bezpieczeństwa.

Mierzymy wg poniżej wymienionych skal:

  • Prowokujący – Ustępliwy
  • Panikujący – Silny
  • Nerwowy – Pogodny
  • Nieuległy – Czujny
  • Lekkomyślny – Uważny
  • Arogancki – Podległy

3) Coaching Bezpieczeństwa (SafeSystem Coaching Process) to zestaw informacji potrzebnych, aby szkolić pracowników w obszarze zachowań promujących bezpieczeństwo.

JAK TEN PROGRAM POMOŻE TOBIE I TWOJEJ FIRMIE?

Wsparcie w rekrutacji i ocenie pracowników:  Wyniki naszego raportu pomogą Ci podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych osób, jak też o rozwijaniu obecnych pracowników. Będziesz wiedział, jakie obszary należy szkolić i wzmacniać, aby utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa wykonywanych zadań.

Zmniejsza ilość wypadków i kradzieży: Niezależnie od tego, jakie zagrożenie może istnieć w Twojej firmie, nasza analiza pomoże Ci podjąć działania prewencyjne. Zbadamy podejście pracowników do bezpieczeństwa, własności i procedur, dzięki czemu możesz dostosować procedury do ich osobowości oraz określić dokładnie profil zawodowy osób potrzebnych w Twojej firmie. Pokażemy Ci jak wybierać pracowników godnych zaufania i budujących z Tobą markę bezpiecznej firmy.

Hogan Safety reports

SafeSystem report - for Selection

for Selection

SafeSystem report - for Development

for Development

Share This