Asystems 360

OCENA 360

Nasza Metoda

  • Poza oceną kompetencji dajemy możliwość wprowadzenia komentarzy odnośnie tego, co osoba oceniana powinna nadal robić, co powinna zacząć lub przestać robić
  • ASYSTEMS 360° pozwala na wyciągniecie wiarygodnych wniosków z wielu opinii i przejście od subiektywnej do obiektywnej oceny pracownika
  • Oferujemy profesjonalną informację zwrotną udzielaną przez naszych konsultantów

Nasza Ocena 360°

Ocena 360° to bardzo wydajne oraz systematyczne narzędzie rozwijania osób w firmie. Informacja zwrotna koncentruje się na zachowaniu danej osoby w pracy – jej umiejętnościach i kompetencjach.

Jak Wygląda Ocena

  • Skonfigurowana – uwzględnia model kompetencyjny organizacji
  • Szybka i Prosta w użyciu – wypełniana online, obsługa kwestionariusza przyjazna dla użytkownika,  łatwa ewaluacja i przejrzystość w raportowani
  • Wielowymiarowa – przełożeni, podwładni, współpracownicy, wewnętrzni i zewnętrzni klienci, samoocena
  • Spersonalizowana – kompletny raport oraz sesja informacji zwrotnej dla każdego uczestnika

Korzyści dla Twej Firmy

  • Zidentyfikuje obszary rozwojowe Twych pracowników
  • Zidentyfikuje umiejętności Twego zespołu przez co ułatwi skuteczne zarządzanie ich kompetencjami
  • Podniesie jakość procesu oceny pracowników w Twej organizacji

Dlaczego nasza Ocena 360°?

Klient jest w centrum naszego podejścia: możemy zastosować Twój model kompetencyjny, dodając zawarte w nim skale do naszej Oceny 360°.

DLACZEGO ASSESSMENT SYSTEMS 360?

Klient jest w centrum naszego podejścia: możemy zastosować Twój model kompetencyjny, dodając zawarte w nim skale do naszej Oceny 360 °.

Wiemy, że potrzebujesz szybkiego dostarczenia wyników: możemy w każdej chwili dodać oceniających, zamknąć ocenę wybranej osoby niezależnie od oceny innych i wygenerować dostępny od ręki raport, w minuty lub maksymalnie godzinę po ocenie. Dzięki temu, nie musisz czekać.

Twoje dane są z nami bezpieczne: nasz system jest zabezpieczony tak dobrze, jak bankowy sejf. Dzięki temu, nie musisz się obawiać o to, że stracisz Twoje dane, dostaną się one w ręce hakera lub będą dostępne dla każdego z wyjątkiem uzgodnionych osób.

Nasze usługi nie kończą się wraz z dostarczeniem raportów: podkreślamy znaczenie informacji zwrotnych i pracy indywidualnej badanych. Nasi konsultanci są coach’ami, którzy mogą pomóc Twoim menadżerom stworzyć indywidualne plany działania i efektywnie wykorzystać wyniki oceny.

Share This