Asystems 360

Ocena 360 Asystems

CZYM JEST OCENA 360° ASYSTEMS?

Ocena 360° jest skutecznym i systematycznym narzędziem rozwoju osobistego. Informacje zwrotne są skoncentrowane na zachowaniach w pracy – czyli konkretnych umiejętnościach i kompetencjach. Na podstawie wyników mogą zostać opracowane indywidualne plany rozwojowe. Ocena 360° może być wykorzystywana do identyfikacji i rozpoznawania mocnych i słabych stron oraz służyć jako punkt wyjścia do poprawy efektywności pracy.

 • Lepsza wydajność pracy kluczowych pracowników przyczyni się do sukcesu całej firmy
 • Wydajniejsi pracownicy zapewnią przewagę konkurencyjną na rynku
 • Wskaźnik utrzymania kluczowych pracowników będzie wzrastał wraz z poprawą motywacji
 • Badana osoba dowie się, jak inni (przełożeni, współpracownicy, podwładni lub klienci wewnętrzni i zewnętrzni) postrzegają jej indywidualne kompetencje
 • Badana osoba ma możliwość identyfikacji najważniejszych obszarów rozwojowych
 • Opracowanie planu działania zawierającego cele i strategie rozwojowe

DLACZEGO OCENA 360° AS?

Ocena 360

 • Obszary rozwojowe mogą być łatwiej odwzorowane
 • Stanowi ważny element potencjalnej identyfikacji talentów
 • Pomaga w analizie i ponownym oszacowaniu procesu rozwoju
 • Skuteczność programu szkoleniowego może być mierzona i oceniana
 • Efektywność programu treningowego może być mierzona i oceniana
 • Pomaga w rozwijaniu zespołu poprzez mapowanie obszarów rozwojowych
 • Zapewnia pogłębioną samoświadomość

W JAKI SPOSÓB OCENA 360° ASSESSMENT SYSTEMS POMOŻE TWOJEJ FIRMIE LUB ORGANIZACJI?

REPUTACJA / POTENCJALNIE MAPOWANIE

W ocenie 360° podstawowe informacje pochodzą z różnych źródeł (od przełożonych, współpracowników, podwładnych lub klientów wewnętrznych i zewnętrznych) przyporządkowanych odpowiednim kompetencjom, co pomaga nam w skutecznym odwzorowaniu potencjału współpracownika a następnie zastosowaniu wyników w naszym Programie Zarządzania Talentami.

OKREŚLENIE INDYWIDUALNYCH I ORGANIZACYJNYCH OBSZARÓW ROZWOJU

Ocena 360° jest jedną z najlepszych metod pozwalających na zrozumienie indywidualnych potrzeb, jak również potrzeb rozwojowych całej korporacji.

POMIAR EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU ROZWOJOWEGO

Ocena 360° jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych narzędzi do pomiaru efektywności naszego programu rozwojowego. Ocena 360° przeprowadzona w dwóch różnych momentach w czasie pokazuje efektywność indywidualnego lub zespołowego rozwoju pomiędzy datami pomiarowymi.

ROZSZERZENIE AKCEPTACJI WSKAZANYCH ZDOLNOŚCI I WYNIKÓW

Dostarcza zrównoważonych informacji zwrotnych pochodzących od różnych członków organizacji, co wpływa na wysoką akceptację wyników badania.

POMAGA W BUDOWANIU I ROZWOJU EFEKTYWNIEJSZYCH ZESPOŁÓW

Pomaga członkom zespołów w efektywniejszej współpracy. Członkowie zespołów zazwyczaj znają się lepiej niż ich przełożeni, a ocena 360° pozwala im na zwiększenie wzajemnej odpowiedzialności.

ISTOTNE WSKAZÓWKI NA TEMAT PRZEBIEGU EWALUACJI

Bardzo istotne jest uwzględnienie wyników oceny 360° wraz z oceną wydajności, ponieważ zapewnia ona więcej informacji i spostrzeżeń niż same dane dotyczące wydajności. Dostarcza również wiarygodnych wyników, ponieważ monitoruje reputację danej osoby pod wieloma względami i z wielu punktów widzenia.

%

9 NA 10 KLIENTÓW WYMAGA STWORZENIA WŁASNEGO MODELU KOMPETENCYJNEGO DO OCENY 360° AS

%

8 NA 10 KLIENTÓW WYMAGA PRZYGOTOWANIA WIELOJĘZYCZNEJ WERSJI OCENY 360°

%

6 NA 10 KLIENTÓW WYMAGA OSOBISTEJ INFORMACJI ZWROTNEJ I STWORZENIA INDYWIDUALNEGO PLANU ROZWOJOWEGO

Klient jest w centrum naszego działania: Wdrażamy Państwa model kompetencyjny, łącząc go ze skalą naszej oceny 360 stopni i personalizujemy wychodzącą komunikację e-mail.

Wiemy, że możesz potrzebować wielojęzycznego programu: Nasi klienci często wymagają stworzenia wielojęzycznego projektu 360, który może być łatwo obsługiwany na platformie 360° Asystems.

Twoje dane są z nami bezpieczne: Nasz system został stworzony z zachowaniem takiej samej ostrożności jak bankowy skarbiec. Dlatego nie musisz się martwić, że Twoje dane zostaną utracone, zhakowane lub udostępnione innym osobom poza tymi upoważnionymi.

Nasze usługi nie kończą się na raportach: Podkreślamy znaczenie sesji zwrotnych i indywidualnej pracy z ocenianymi osobami. Nasi konsultanci są trenerami, którzy mogą pomóc Państwa menedżerom w tworzeniu indywidualnych planów działania i skutecznym wykorzystaniu wyników zalecanych metod.

Share This