Hogan Insight Series

Średni szczebel ma znaczenie

Metoda Hogana od dziesięcioleci pomaga organizacjom w pozyskiwaniu i rozwijaniu talentów na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Seria Hogan Insight została stworzona z myślą o średnim szczeblu – o menedżerach odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy zarządem a resztą pracowników i osiąganie dobrych wyników organizacyjnych.

Seria Hogan Insight dostarcza organizacjom naukowo sprawdzonych informacji na temat atutów, potencjalnych zagrożeń dla wydajności i podstawowych wartości pracowników. Jako narzędzie do selekcji i wspierania rozwoju ta łatwa do zrozumienia seria badań zapewnia kandydatom na stanowiska kierownicze i menedżerom średniego szczebla samoświadomość niezbędną do efektywnego działania. Trzyczęściowa seria badań, bazująca na klasycznych badaniach Hogana, obejmuje między innymi raporty z Kwestionariusza Osobowości Hogana (HPI), Badania Rozwojowego Hogana (HDS) i Kwestionariusza Motywów, Wartości i Preferencji (MVPI).

Insight HPI

Hogan Insight HPI

Wykorzystuje Kwestionariusz Osobowości Hogana (ang. Hogan Personality Inventory; HPI) w celu sprawdzenia, jak dana osoba radzi sobie ze stresem, współpracuje z innymi, podchodzi do zadań czy rozwiązuje problemy

Insight HDS

Hogan Insight HDS

Wykorzystuje Badanie Rozwojowe Hogana (ang. Hogan Development Survey; HDS), aby wskazać reakcje będące efektem stresu, które mogą zaburzyć relacje interpersonalne i zagrozić rozwojowi kariery

Insight MVPI

Hogan Insight MVPI

Wykorzystuje Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (ang. Motives, Values, Preferences Inventory; MVPI), aby ustalić podstawowe wartości danej osoby – cele i zainteresowania, od których zależy jej satysfakcja z pracy i rozwój zawodowy

Zacznij już teraz.

Jeszcze dziś skontaktuj się z konsultantem Assessment Systems!

Share This