assessment-center

Assessment Center

CZYM JEST ASSESSMENT CENTER?

Assessment Center (AC), to nowoczesna i skuteczna metoda stosowana w procesie rekrutacji, w celu wybrania najlepszego kandydata, w sytuacji, kiedy kilka osób spełnia wymagane kryteria. W procesie AC obserwuje się zachowanie kandydatów jako członków grup w konkretnych sytuacjach (psychodiagnoza pracy, test wyników, sytuacje modelowe, studia przypadków, odgrywanie ról itp.), które przybliżone są do środowiska pracy i pozwalają zaobserwować, czy kandydat posiada kompetencje kluczowe do odniesienia sukcesu na danym stanowisku w konkretnej organizacji.

HOW DOES AC WORK?

Candidates are observed in several individual and group situations (job psychodiagnostics, performance tests, model situations, case studies, role play, for example) that correspond to the competencies necessary for success in the given position within the organization.

JAK ASSESSMENT CENTER POMOŻE TWOJEJ FIRMIE I JEJ PRACOWNIKOM?

  • Szybko otrzymasz godne zaufania informacje dotyczące silnych i słabych stron kandydatów. Uzyskanie takich informacji inną metodą zajęłoby Ci znacznie więcej czasu.
  • Będziesz mógł porównać kandydatów o zbliżonych profilach.
  • Będziesz mógł stworzyć zestaw czynności rozwojowych dla pracownika (szkolenia, coaching, mentoring) skoncentrowanych na obszarach zidentyfikowanych podczas Assessment Center jako strefy wymagające ulepszenia. Tym samym, podniesiesz swój zwrot z inwestycji w pracownika.
  • Podniesiesz kompetencje wewnętrznych ewaluatorów.
  • AC zostanie zaakceptowane przez Twoją firmę, jako rozsądna i skuteczna metoda rekrutacji.

CO NAS CECHUJE?

Kompleksowość
Skupiamy się na całokształcie procesu rekrutacji – pomagamy klientom zdefiniować potrzebne w ich firmie kompetencje, buduje odpowiednie kanały komunikacji w danej organizacji, komponujemy oraz realizujemy AC włączając w rezultaty raporty końcowe oraz indywidualną informację zwrotną dla wszystkich kandydatów. Szkolimy także wewnętrznych ewaluatorów, tak, aby mogli obserwować i oceniać przebieg AC.

Szczegółowa analiza potrzeb klienta
Przed każdym AC, bardzo szczegółowo badamy cele oraz założenia każdego projektu rekrutacyjnego. Przyglądamy się okolicznościom panującym w firmie, potrzebnym w niej umiejętnościom, oczekiwaniom klienta. Na tej podstawie wspólnie z klientem planujemy przebieg AC.

Profesjonalizm
Realizując AC działamy drużynowo. Pracują z nami doświadczeni trenerzy, ewaluatorzy, psychologowie, a jeśli istnieje taka potrzeba – aktorzy.

Koncentracja i celowość działań
Zawsze dopasowujemy czynności do specyficznych potrzeb naszych klientów. Stosujemy w procesie rekrutacji tylko takie zadania, które najlepiej ukażą kompetencje, jakich szuka dana firma. Tworzymy sytuacje modelowe tak, aby skutecznie odzwierciedlały codzienne zadania kandydata na przyszłym stanowisku.

Ścisła współprac z klientem
AC zostanie opracowana ściśle we współpracy z klientem, odpowie na jego zapotrzebowania i stawiane cele. Dostarczymy kompleksowy program rekrutacji.

JAKIE RODZAJE AC PROPONUJEMY?

  • Kompleksowy proces polegający na opracowaniu, realizacji i końcowym sprawozdaniu dla kandydatów i klienta.
  • Trening dla obserwatorów.
  • Częściowe AC dostarczone na potrzeby wewnętrznych ewaluatorów (np. tylko odgrywanie ról lub tylko psychodiagnoza).
  • Udział zewnętrznych obserwatorów.
Share This