safety

SafeSystem

CZYM JEST SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA?

Bezpieczeństwo zaczyna się od Twoich pracowników.

W takich branżach jak produkcja, transport czy służby mundurowe pracodawca dobierając zespół nie powinien skupiać się na kreatywności czy estetyce gdyż, zwłaszcza w tych branżach, najważniejszym kryterium powinno być bezpieczeństwo. Dlatego bardziej odpowiednie wydaje się badanie świadomości pracowników, ich precyzji i ostrożności niż obserwowanie zachowań. Uważamy, że zamiast obserwować tolerancję na monotonność pracy czy umiejętność skupiania uwagi lepszym rozwiązaniem jest badanie cech osobowości, dzięki któremu uzyskamy trafniejsze i bardziej miarodajne wyniki.

JAKIE SĄ ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa mogą pomóc pracownikom działać bezpieczniej, ale bez wiedzy na temat indywidualnych cech osobowości danej osoby, nawet najlepsze szkolenie nie odniesie pełnego sukcesu.Tradycyjne systemy bezpieczeństwa skupiają się na procesach a nie na ludziach. Dlatego też, zanim zainwestujesz w kosztowne szkolenie, zapoznaj się z naszą ofertą analizy osobowości pod względem podejścia do procedur bezpieczeństwa i zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Tworząc z nami atmosferę bezpieczeństwa skupisz się na ludziach, od których ona zależy, a nie tylko na procesach.

System Bezpieczeństwa Hogana (Hogan SafeSystem), to zestaw narzędzi potrzebnych do zbudowania i utrzymania kultury bezpieczniej pracy. Jego trzy główne cechy to:

1) Kwestionariusz Atmosfery Bezpieczeństwa (SafeSystem Climate Survey) – dostarcza informacji na temat postrzegania bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji.

2) Ocena Bezpieczeństwa Hogana (Hogan Safety Assessment) –  to analiza, która ocenia pracowników/ kandydatów na podstawie sześciu kompetencji dotyczących bezpieczeństwa. Jej wyniki pokazują jakie obszary dotyczące bezpiecznych zachowań wymagają doskonalenia. Raport Bezpieczeństwa Hogana powstaje w oparciu o specyficzne potrzeby klienta oraz wieloletnie wcześniejsze badania Hogana z tego zakresu. Raport jest łatwy do zrozumienia i bada tylko cechy osobowości powiązane z zachowaniami w obszarze bezpieczeństwa. Nasze badanie pokazuje podejście osoby do procedur, norm bezpieczeństwa; pokazuje podejście osoby badanej do bezpieczeństwa pracy, tendencji jej osobowości, które mogą się ujawnić w pracy i mieć pozytywny lub negatywny wpływ na atmosferę bezpieczeństwa.

Ocena odbywa się w oparciu o następujące skale:

  • Buntowniczy – Posłuszny
  • Ulegający panice – Odporny na stres
  • Nerwowy – Opanowany
  • Zdekoncentrowany – Uważny
  • Lekkomyślny – Ostrożny
  • Ignorujący – Otwarty na doskonalenie

3) Coaching Bezpieczeństwa (SafeSystem Coaching Process) to zestaw informacji oparty na wynikach Oceny Bezpieczeństwa Hogana  potrzebnych aby szkolić pracowników w obszarze zachowań promujących bezpieczeństwo.

JAK TEN PROGRAM POMOŻE TWOJEJ FIRMIE I PRACOWNIKOM?

Poprzez wsparcie w ocenie i rekrutacji pracowników:  Wyniki raportu Hogan Safety pomogą Ci podjąć decyzję w ocenie obecnych pracowników i rekrutacji nowych. Będziesz wiedział, jakie obszary należy doskonalić, aby utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa wykonywanych zadań.Potrzeby szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pracy będą dobrze zidentyfikowane.

Poprzez zmniejszenie ilości wypadków i kradzieży: Niezależnie od tego, jakie zagrożenia istnieją w Twojej firmie, Raport Bezpieczeństwa Hogana (Hogan Safety)pokazuje silne i słabe strony pracowników. Bada podejście pracowników do bezpieczeństwa, mienia firmy i procedur co może dzięki podjętym działaniom pozwolić na redukcję kosztów funkcjonowania firmy.

Raporty Hogan Safety

SafeSystem report - for Selection

for Selection

SafeSystem report - for Development

for Development

Share This