Hogan LEAD

Hogan Seria Liderska (Hogan LEAD)

„Wznieś Przywództwo na Wyższy Poziom!”

Hogan Seria Liderska (Hogan Lead), to znany na świecie, najwyższej klasy program rozwijania zdolności przywódczych. To perfekcyjne narzędzie wspierające rozwój przywódców, wykorzystuje badania psychometryczne, które odróżniają liderów odnoszących sukcesy od liderów mogących doznać porażki. Używając Serii Liderskiej Hogana, przywódcy w pełni zrozumieją swoje zdolności, wyzwania oraz czynniki napędzające ich działanie, tym samy posiądą samowiedzę kluczową do rozwijania swej osobowości jako lidera.

Upadek Przywództwa: Wiemy, iż 2/3 spośród osób pełniących obecnie funkcje kierownicze w firmach może upaść w wyniku zwolnienia, zdegradowania lub nacisków ze strony zarządów. Najpowszechniejszą przyczyną upadku przywódców jest ich brak zdolności do budowania i utrzymywania sprawnego zespołu. Niezdolność do kierowania grupami wynika często z dysfunkcji interpersonalnych oraz zakorzenionych tendencji w zachowaniu. Nasze narzędzia pomogą Ci zidentyfikować owe dysfunkcyjne zachowania i dowiedzieć się, jak je kontrolować.

Identifikacja Liderów o Wysokim Potencjale: Raporty z Serii Liderskiej Hogana bazują na ponad trzydziestu latach badań związanych z socjoanalityczną teorią osobowości, która identyfikuje kompetencje, dysfunkcje i wartości przywódców wysokiego szczebla. Począwszy od codziennych interakcji, a skończywszy na sytuacjach stresu i presji celów do osiągnięcia; Seria Liderska Hogana identyfikuje liderów o wysokim potencjale w organizacjach na całym świecie.

Planowanie Sukcesji: kluczem do zarządzania sukcesją jest stworzenie powiązania pomiędzy przyszłymi potrzebami organizacji, a aspiracjami i zdolnościami jej zespołowych liderów. Wykorzystując raporty z Serii Liderskiej (Hogan Lead) w procesie rozwoju przywództwa, można wspierać rozwój zawodowy liderów w organizacji oraz określać ich wpływ na klimat i kulturę organizacyjną.

Znaczenie Przywództwa: Przywództwo, to najważniejsze zagadnienie poruszane przez nauki społeczne, behawioralne i organizacyjne. Kiedy panuje dobre przywództwo wówczas organizacje i pracownicy prosperują na wysokim poziomie. Złemu przywództwu prawie zawsze towarzyszy nieuniknione bankructwo, korupcja korporacyjna i katastrofy gospodarcze.

Hogan Seria Liderska
Raporty z Serii Liderskiej Hogana (HoganLead) składają się z trzech różnych raportów, działających razem w celu identyfikacji mocnych stron i potrzeb rozwojowych managera lub najwyższej kadry kierowniczej. Są to około dwudziestostronicowe raporty zawierające graficzne przedstawienie wyników uzyskanych dla poszczególnych skal testu, definicje każdej z nich oraz zaawansowany opis osoby w aspekcie pełnienia przez nią funkcji menedżerskiej wraz z rekomendacjami oraz wskazówkami rozwojowymi.

Raporty z Serii Liderskiej Hogana (Hogan LEAD Report)

Leadership Potential Report (Potencjał Przywódczy)

Raport dotyczący Potencjału obrazuje codzienne zachowania i styl zarządzania lidera, włączając: opis behawioralny, kompetencje przywódcze i całościowe rekomendacje na temat rozwoju osobowości kierowniczej. Raport Potencjału opiera się na siedmiu skalach osobowości, które ukazują rozmaite komponenty zarządzania.

Leadership Challenge Report (Wyzwania Przywództwa)

Raport Wyzwania opisuje charakterystyczne dla danego lidera zachowania i oceny sytuacji widoczne w czasie napięcia i stresu w pracy. Raport Wyzwania służy przewidywaniu takich zachowań w osobowości lidera, które mogą negatywnie wpływać na jego wyniki w sytuacji kryzysowej, jak również  destrukcyjnie działać na zespół, którym ów lider kieruje. Znając wyniki tego raportu, dowiesz się, jak kontrolować i poprawić trudne zachowania w roli przywódcy.

Leadership Values Report (Wartości Przywódcze)

Raport Wartości eksploruje podstawowe wartości i cele, którymi kieruje się lider w swym zachowaniu oraz na których podstawie kształtuje własne aspiracje i oczekiwania wobec życia. To, co dla danej osoby jest wartością determinuje jej postawę i sposób zarządzania. Wartości wpływają na atmosferę pracy, którą tworzy lider, jak również określają, w jakiej kulturze korporacyjnej ta osoba może działać najsprawniej.

Coaching Report

Raport Coaching, to własny przewodnik stanowiący wszechstronne narzędzie planowania rozwoju indywidualnego przywództwa. Raport Coaching integruje informacje płynące z raportów Potencjał, Wyzwanie i Wartości, tworząc pięciostopniowy proces planowania. Realizując ten proces, lider tworzy skuteczny plan rozwoju osobistego, mający na celu wspieranie wzrostu zawodowego.

Summary Report (Raport Sumaryczny)

Raport Sumaryczny, to oparte na wynikach badań podsumowanie osobowości kandydata: jego silnych i słabszych stron, wyzwań i wartości. Raport łączy wyniki z narzędzi typu: HPI, HDS, oraz MVPI w celu pokazania połączenia pomiędzy cechami danej osobowości a  jej aspiracjami zawodowymi.

Share This