Coaching

Coaching

CZYM JEST INDYWIDUALNY COACHING?

Coaching jest bardzo skuteczną metodą pracy nad rozwojem osobowym i zawodowym. Celem tej metody jest rozwijanie potencjału osoby, uczenie się nowych umiejętności, które mogą poprawić efekty pracy oraz zwiększyć zadowolenie zawodowe.

JAK  INDYWIDUALNY COACHING POMOŻE TOBIE I TWOJEJ FIRMIE?

 • Wykorzystanie ukrytego potencjału w celu osiągnięcia rezultatów zawodowych.
 • Nauka nowych umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Możliwość podniesienia wydajności pracy oraz zadowolenia zawodowego.
 • Podniesienie poziomu energii pracownika.

CO CECHUJE NASZE PODEJŚCIE?

Profesjonalizm: Dysponujemy grupą doświadczonych coachów, którzy posiadają właściwe przygotowanie naukowe i zawodowe (certyfikaty, wykształcenie psychologiczne). Oferujemy coaching w językach lokalnych oraz w języku angielskim.

Partnerstwo: Relacja pomiędzy trenerem oraz uczestnikiem opiera się na partnerstwie i wspólnocie wysiłku w osiąganiu postawionych celów. Trener odgrywa rolę mediatora oraz asystenta dla osoby uczestniczącej w szkoleniu. Coach wspiera uczestnika w procesie zrozumienia siebie, własnych wyborów, zachowań itp.

Elastyczność: Coaching zazwyczaj dotyczy problematycznych aspektów osobowości. Możemy także skoncentrować się  na umiejętnościach praktycznych, analizie psychologicznej przyczyn ograniczeń zawodowych (barier), które zaniżają wydajność w pracy; możemy rozważać sytuacje z pracy, w których widoczne są problemy uczestnika.

Celowość działania: Coaching koncentruje się na osiąganiu wcześniej zdefiniowanych celów. Pomiędzy prowadzącym a osobą szkoloną zawarty jest kontrakt, w którym ustala się możliwe do osiągnięcia cele.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE SZKOLEŃ:

 • Zarządzanie zespołem – identyfikacja potrzeb związanych z zarządzaniem zespołem na różnych poziomach w firmie, ustalenie możliwości i ograniczeń. Podniesienie wydajności w zarządzaniu grupą oraz znalezienie optymalnego stylu zarządzania.
 • Radzenie sobie ze stresem oraz z nadmiarem pracy: zwiększanie energii zawodowej, relaks, metody redukcji stresu, metody podnoszenia energii do pracy.
 • Rozwiązywanie konfliktów: nauka interwencji w przypadku sporów, zrozumienia własnych reakcji, szukania strategii rozwiązywania sporów.
 • Negocjacje – szkolenie obejmuje przygotowanie do negocjacji oraz ewaluację kluczowych negocjacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Umiejętność uczenia się: diagnoza procesu uczenia się, szukanie bardziej wydajnych metod nauki, powiększanie zdolności uczenia się.
 • Rozumienie siebie – możliwość lepszego zrozumienia własnej osobowości i zachowania, które owocuje lepszym zarządzaniem, łatwiejszym osiąganiem celów oraz większą satysfakcją zawodową.

CZYM JEST COACHING ZESPOŁOWY?

 • Coaching Zespołowy koncentruje się na rozwijaniu całej grupy pracowników. Może to być szkolenie dla całej firmy, albo konkretnych zespołów zadaniowych.
 • Rozwój zespołu i możliwość ulepszania pracy grupy podnosi wydajność członków drużyny.
 • Coaching Zespołu ulepsza procesy zarządzania w firmie.
 • Coaching Zespołu opiera się na współpracy trenera z większą grupą, jego udziale w spotkaniach, prezentacjach, obserwacji wykonywania działań, oferowaniu informacji zwrotnej oraz wsparcia. W czasie trwania procesu organizuje się kilka sesji szkoleniowych, w celu rozwijania konkretnych umiejętności i rozwiązania problemów grupy.

JAK COACHING ZESPOŁOWY POMOŻE TOBIE ORAZ FIRMIE?

 • Bardziej wydajne spotkania zespołu: lepsze przygotowanie, więcej energii, lepsza koncentracja na celach i strategii działania.
 • Rozwijanie kultury współpracy i odpowiedzialności zespołowej.
 • Stymulacja kreatywności zespołu.
 • Rozwijanie umiejętności poszczególnych członków grupy.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów grupy i płynniejsza realizacja projektów.
 • Rozwijanie zdolności strategicznego myślenia w osiąganiu celów.
Share This