Benchmark studies

Badanie porównawcze

CZYM SĄ BADANIA PORÓWNAWCZE?

Badania porównawcze, to metoda analizy statystycznej danych na temat pracowników. Identyfikujemy cechy osobowe, które warunkują efektywne działania na danym stanowisku oraz bariery, które ma dana osoba w osiąganiu sukcesu. Metoda polega na porównaniu każdego pracownika z tymi, którzy mają najlepsze oraz najsłabsze wyniki w danej dziedzinie.

JAK SKORZYSTASZ NA TYM BADANIU?

  • Dowiesz się, dlaczego jedni pracownicy osiągają wyższe / niżesz efekty od innych. Dostaniesz narzędzie, które pozwoli Ci przewidzieć efektywność potencjalnych pracowników.
  • Będziesz mógł precyzyjnie sformułować kryteria rekrutacji, przygotować wywiad oraz przejść do etapu określenia profilu zawodowego.
  • Dowiesz się, czym powinien cechować się pracownik na danym stanowisku w firmie.

CO WYRÓŻNIA NASZE PODEJŚCIE?

Określamy kryteria selekcji kandydatów oraz pokazujemy fakty, które warunkują owe kryteria. Opieramy się na tradycji metod Hogana, nasze analizy są wiarygodne i oparte na metodach statystycznych.

Share This