The SCHUHFRIED Company was founded in 1947 and has more than 60 years' experience in computer-based psychological assessment.

Firma SCHUHFRIED powstała w 1947 roku; dziś posiada ponad 60-letnie doświadczenie w komputerowej analizie testów psychologicznych.

Schuhfried

Każdego roku Vienna Test System firmy SCHUHFRIED jest stosowany do przeprowadzenia ok. 12,5 miliona sesji testujących: 1,250 systemów w firmach prywatnych oraz agencjach rekrutacyjnych, 1,350 systemów w centrach egzaminacyjnych, 2,600 w klinikach, szpitalach i ośrodkach zdrowia oraz 530 w jednostkach akademickich.

Vienna Testing
VTS  zapewnia najwyższy możliwy poziom obiektywizmu i precyzji, włączając aspekty, które nie są mierzalne metodami tradycyjnymi (testy papierowe). Wyniki otrzymywane z ponad 100 testów są szybkie i trafne. 

Traffic psychology (Transport lądowy i morski) 
Od 1959 roku Schuhfried angażuje się w zagadnienie psychologii transportu (traffic psychology). Testy typu Vienna Test System  używane są do badania zdolności oraz chęci do pracy w transporcie, jak też umiejętności dopasowania się do wymagań ruchu.

Personnel
Testy psychologiczne oferowane przez Schuhfried pomagają wybrać z tłumu aplikantów najlepszego kandydata. Dostarczają cennych informacji na temat osobowości i umiejętności danej osoby. 

Cogniplus
CogniPlus, to oparty na badaniach naukowych program typu software do badania i trenowania zdolności poznawczych.  

Education
Testy używane do oceny poziomu inteligencji, zainteresowań oraz motywacji stosowane w edukacji i ocenie psychologicznej. 

Neuropsychology
Vienna Test System obejmuje kluczowe obszary oceny  neuropsychologicznej: zdolność skupienia uwagi, pamięć, zdolności wykonawcze. 

BIOFEEDBACK 2000 x-pert
Biofeedback 2000 x-pert, z grupy Vienna Test System, to modułowy i elastyczny system informacji zwrotnej bazujący na  modułach radiowych oraz technologii wireless.

System składa się z:

Biofeedback base software: Moduł administracyjny Biofeedback 2000, zawiera wiele funkcji. Moduł podstawowy oferuje szeroki wachlarz zastosowań. Dodatkowo, oferujemy programy szkoleniowe z systemu. 

Special training programs: Specjalny program szkoleniowy, zawiera: oddychanie, relaks, trening konfrontacji, rehabilitację nerwową, EMG, EEG, przepływ krwi, itp.

Radio modules & sensors: Moduły radio są przenośne i ergonomiczne, czym podnoszą wygodę i użyteczność treningu. Moduły przyczepia się do ciała blisko miejsca, które jest badane, dlatego też używa się tylko krótkich kabli sensorycznych. Sygnały nagrań są przekazywane przez Bluetooth®; aż siedem modułów radiowych można użyć w tym samym czasie na jednym komputerze.