CZYM JEST USŁUGA TYPU OSZUSTWA PRACOWNIKÓW (EMPLOYEE FRAUD)?

Droga do wiarygodności. 

Oszustwa pracowników (Employee Fraud - EF) to usługa polegająca na zidentyfikowaniu tych pracowników / kandydatów do pracy, którzy mają wysoki współczynnik kontr-produktywnych zachowań zawodowych (counterproductive work behaviors - CWBs), które mogą zaszkodzić organizacji i innym pracownikom. Wczesna identyfikacja takich pracowników / kandydatów, umożliwia firmie przedsięwzięcie kroków prewencyjnych chroniących przed stratami finansowymi, utratą dobrego imienia firmy itp.  

W celu zidentyfikowania pracowników o wyższym poziomie CWBs używane są techniki sztucznej inteligencji, analiza danych, badanie umiejętności rozumienia i operowania wiedzą, itp. To zestaw narzędzi matematycznych używanych do analizy dużych grup danych oraz odnajdowania w nich prawidłowości i powiązań (wprowadzone dane matematyczne używane w serwisie EF - poza danymi psychometrycznymi - mogą być używane w odniesieniu do badania zachowań w pracy). W badaniu wykorzystuje się też wyniki wewnętrznych analiz firmy (dane z działu HR, KPI, liczba dni nieobecnych w pracy, średnia liczba godzin pracy w tygodniu, poziom wykształcenia, zarobki, ilość lat przepracowanych w firmie, dotychczasowa kariera, wiek, płeć, liczba dzieci, itp.).

Dla firm, które stosują EF (z wyjątkiem tych przypadków, gdzie użyte są dane psychometryczne), nie ma konieczności gromadzenia innych informacji, gdyż jesteśmy w stanie wykorzystać istniejące dane operacyjne generowane przez procesy HR. To stałe gromadzenie informacji pozwala na ciągłą aktualizację danych historycznych, na których operuje nasze narzędzie. Tym samym, zapewniamy wiarygodny i aktualny wynik pomiarów. 

JAK TA METODA POMOŻE TWOJEJ FIRMIE? 

  • Wczesna identyfikacja pracowników/ kandydatów o wysokim ryzyku CWBs.
  • Identyfikacja czynników zwiększających zachowanie kontr-produktywne.
  • Minimalny koszt związany z wdrożeniem systemu.
  • Ciągła możliwość aktualizacji danych w systemie. 

ZASTOSOWANIE "EMPLOYEE FRAUD"

  • Rekrutacja kandydatów - wiedza o ich zachowaniach w sytuacjach mogących mieć negatywny konsekwencje dla dobra firmy.
  • Możliwość interwencji (ogólnej i indywidualnej) w oparciu o wyniki analizy.
  • Ochrona przed stratami finansowymi.
  • Ochrona wizerunku firmy.

Employee Risk report