"Rozwijaj Swoje Kluczowe Talenty."

HoganWierzymy w znaczenie Strategicznej Samo-Świadomości (Strategic Self-Awareness). Taką zasadę można zdefiniować, jako zdeterminowanie możliwości osiągania rezultatów poprzez czyjeś ograniczenia oraz silne strony oraz zrozumienie, w jaki sposób silne i słabsze strony danej osoby odnoszą się do tychże cech u innych. Zestaw narzędzi Hogana dostarcza informacji, które można wykorzystać, aby ukształtować i ukierunkować karierę.

Zatrzymuj i Rozwijaj Czołowych Pracowników: HoganDevelop oferuje różnorodne raporty, które służą do rozwijania pracowników w oparciu o wyniki dotyczące silnych stron danej osoby, jej słabszych obszarów oraz czynników napędzających karierę. HoganDevelop podnosi zdolność do zatrzymywania talentów w firmie oraz zaangażowania czołowych pracowników, gdyż dostrzegają i doceniają oni inwestycję w ich karierę.

Skuteczne Zarządzanie oraz Coaching dla Pracowników: Produkty HoganDevelop oferują skuteczne strategie zarządzania oraz coachingu dla pracowników. Coachowie otrzymają: dogłębną wiedzę odnośnie potrzeb szkoleniowych ich pracowników, informację o silnych stronach a także obszarach wymagających zmian i rozwoju. Otrzymują również plany działania związane bezpośrednio z zakresem odpowiedzialności danego pracownika.

Planowanie Sukcesji: Kluczem do sukcesu w zarządzaniu planem sukcesji w firmie jest odpowiednie połączenie pomiędzy przyszłymi potrzebami organizacji a aspiracjami i zdolnościami pracowników. Zastosowanie narzędzi HoganDevelop w zarządzaniu talentami w firmie pozwoli Ci zidentyfikować przyszłych liderów oraz dostarczyć im właściwe możliwości rozwoju kariery.

Ludzie – Twoja Przewaga Konkurencyjna: Konkurencja może kupić te same rzeczy, które my kupujemy i zatrudnić ludzi z tego samego źródła, co my. Jednak my możemy odróżniać się tym, jak rozwijamy i zarządzamy swoimi pracownikami. Korzyści, jakie można osiągnąć poprzez zaangażowanie i wiedzę pracowników, są najtrudniejsze do skopiowania przez konkurencję.

Hogan DEVELOP Reporty

Raport Kariera opisuje, jak dana osoba będzie działać w różnych okolicznościach biznesowych, określa mocne i słabe strony, a także zawiera szczegółowe wskazówki rozwojowe, jak zarządzać jej karierą. Ten znaczący raport dokładnie określa behawioralne tendencje, które mogą mieć wpływ na wydajność zawodową.

 

Raport Zarządzanie uwydatnia najbardziej efektywne techniki zarządzania ludźmi. Ten dogłębny raport identyfikuje silne obszary pracownika, na których należy budować, jak również wykazuje słabości, które stanowią strefy wymagające wsparcia.

 

Raport Kompas przedstawia znaczenie dla pracy zawodowej kluczowych wartości osoby i zapewnia informacji przydatne dla efektywnego planowania kariery. Ten raport wyjaśnia wartości osoby, porównuje je z różnymi zawodami i kulturami organizacyjnymi, a także opisuje typ ludzi, z którymi osoba będzie chętnie współpracować i przebywać.

 

Raport Interpretuj prezentuje wyniki skali HDS w formie graficznej; interpretuje biznesowe znaczenie wyników oraz opisuje sposób interakcji pomiędzy nimi. Ten spójny raport opisuje także wyniki na podskalach oraz ich wpływ na nasze codzienne interakcje z ludźmi.

 

Raport Interpretuj prezentuje wyniki skali HPI w formie graficznej, interpretuje biznesowe zastosowanie wyników oraz interakcję między nimi. Ten spójny raport opisuje także wyniki na podskalach oraz ich wpływ na nasze codzienne interakcje z ludźmi.

 

 

Raport Interpretuj prezentuje wyniki skali MVPI w formie graficznej, interpretuje biznesowe zastosowanie wyników oraz interakcję między nimi. Ten spójny raport opisuje także wyniki na podskalach oraz ich wpływ na nasze codzienne interakcje z ludźmi.

 

To raport pokazujący rozwiązania dla zarządzania przywódczego. Raport zdefiniuje każdy z poziomów HPI, wyjawi implikacje pomiędzy wysokimi oraz niskimi wynikami dla menadżerów oraz zaprezentuje sugestie dotyczące poprawy wyników na każdym z poziomów.