Jak zmotywować swój wirtualny zespół?

Większość z nas przyzwyczaiła się już do pracy zdalnej: wszyscy stworzyliśmy sobie domową przestrzeń biurową, zdecydowaliśmy, jakich narzędzi powinniśmy użyć do sprawnej komunikacji, opracowaliśmy nowy harmonogram pracy i na stałe zalogowaliśmy się do naszych kont wideokonferencyjnych. Wszyscy wiemy, jakie są podstawowe kroki służące do stworzenia efektywnego środowiska pracy na potrzeby zdalnej pracy zespołowej. Kolejną przeszkodą, przed którą stoją wszyscy, jest to, w jaki sposób zmotywować swój wirtualny zespół?

I

PLAY

Jeśli chcesz, aby Twój wirtualny zespół angażował się do pracy, musisz sprawić, aby zadania, które wykonują, były interesujące. Najskuteczniejszym sposobem na zmotywowanie Twojego wirtualnego zespołu jest umożliwienie mu eksperymentowania i rozwiązywania problemów, które mają dla nich znaczenie. Problemy te nie będą takie same w każdym zespole i nie będą łatwe do zidentyfikowania od samego początku. Aby to zrobić, musimy zadać sobie właściwe pytania i wyjaśnić, co odróżnia naszą firmę od konkurencji i jakie komunikaty chcemy przekazać swoim pracownikom.

CEL

Jeśli członek zespołu z całego serca wierzy w to, nad czym pracuje, wówczas jego motywacja będzie zupełnie naturalna i oczywista. Pierwszym krokiem do unifikacji pracowników z misją biznesową jest efektywne przekazywanie im obowiązujących wartości firmy. Przy przydzielaniu zadań należy upewnić się, że pracownik ma pełny obraz tego, jak jego praca może pchnąć firmę do przodu i jak sukces firmy służy misji, którą może wspierać. Do grona najlepszych pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie będą ci, którzy od początku rozumieją misję firmy i mają poczucie zaangażowania w pracę zespołową. Najpotężniejszą formą motywacji pracowników zawsze będzie ich wewnętrzna motywacja.

w

FEEDBACK

Liderzy muszą nadal rozwijać swoje wirtualne umiejętności przywódcze, aby każdy członek zespołu czuł się wystarczająco doceniony i zmotywowany. Największym błędem, jaki popełniają liderzy, jest założenie, że to, co sprawdza się dla nich, jest tym, co sprawdza się dla członków ich zespołu. Takie podejście jest dosyć problematyczne, ponieważ każdy z nas jest inny i jego motywacja wymaga odmiennych działań. Coaching jest kluczowy w osiągnięciu pełnego potencjału i rozwoju pracowników, a także wspieraniu wirtualnego zespołu w osiąganiu jego sukcesów. W momencie, gdy liderzy zapewniają swoim pracownikom regularny coaching, mogą zidentyfikować potencjalne braki i skupić się na doskonaleniu umiejętności członków zespołu. Dzięki temu lider buduje zaufanie do swoich pracowników, co przekłada się na większe zaangażowanie i motywację wirtualnego zespołu.

POTENCJAŁ

Jednym z najlepszych sposobów na zmotywowanie członków Twojego wirtualnego zespołu do bycia lepszym w tym, co robią, jest zapewnienie im możliwości do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji. Odkąd rozwijają oni nowe umiejętności, mogą również rozwijać się osobiście i zawodowo oraz wykorzystywać cały swój potencjał. Pomaga im to także w uświadomieniu sobie, że są doceniani przez Ciebie i starasz się pomóc w osiągnięciu rozwoju, który będzie im służył w dłuższej perspektywie czasu. Przyniesie to również korzyści Twojej firmie, ponieważ pracownicy będą mieli rozwinięte umiejętności do wykonywania pracy.

NAGRODA

Pozytywne wsparcie może być świetnym sposobem do zmotywowania wirtualnego zespołu i utrzymania go na wysokim stopniu zaangażowania, aby nadal wykonywał doskonale swoją pracę. Jeśli dobrze wykonywana praca jest niezauważalna, członkowie Twojego zespołu mogą czuć się pomijani i niedoceniani. W momencie, gdy docenisz ich prawidłowo wykonaną pracę i okażesz swoje uznanie, mogą czuć się bardziej zmotywowani do dalszego wykonywania pracy na niezmiennym wysokim poziomie. Upewnij się, że doceniasz ich efektywną pracę zespołową i jednocześnie jesteś wdzięczny zespołowi za jego wkład. Pozwoli to przekonać pracowników, że nie pracują  nad czymś ślepo, a ich ciężka praca na pewno się opłaci i zostanie odpowiednio doceniona.

Jeśli liderzy rozważą te kroki, będą mogli eksperymentować i wdrażać je w życie. Rezultatem czego będzie w pełni zaangażowany i zmotywowany wirtualny zespół! Postaw sobie za cel podniesienie stopnia rozwoju i produktywności dzięki pracy wirtualnego zespołu, porównując go do zespołu biurowego. Jest to wyzwanie, które pomoże wszystkim utrzymać energię i eksperymentować jeszcze długo po tym kryzysie!

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This