WYKORZYSTAJ ZALETY
ANALITYKI W HR.

Analityka HR

Analityka HR umożliwia organizacjom wykorzystanie zebranych danych o pracownikach i wykorzystania uzyskanej w ten sposób wiedzy do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących ich obowiązków i do poprawy wydajności operacyjnej. Wskaźniki HR są dostosowywane do strategicznych celów biznesowych, co następuje poprzez zwiększenie zaangażowania kluczowych pracowników, precyzyjne prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych lub zwiększenie satysfakcji pracowników. Działania polegają na analizowaniu ludzkiego wymiaru organizacji i dostarczaniu cennych informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji wpływających na długoterminowe cele firmy.

Assessment Systems pomaga wykorzystać moc zebranych informacji o zasobach ludzkich oraz biznesowych, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące pracowników. Wspieramy procesy HR poprzez tworzenie wzorców i modeli, opartych na wiarygodnych danych, w celu przekształcenia ich w zysk dla firmy.

Sprawdź jakie decyzje dotyczące zasobów ludzkich wpływają na Twoją firmę?

KORZYŚCI

Assessment Systems pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników w oparciu o zebrane dane

Korzystamy z analizy HR, aby odkryć cechy behawioralne i kompetencje związane z wysokowydajnymi pracownikami. Za pomocą otrzymanych wyników pomagamy firmom w podjęciu obiektywnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju.

Łączymy decyzje dotyczące zasobów ludzkich z wynikami biznesowymi

Analityka HR umożliwia firmom mierzenie wpływu decyzji związanych z działalnością ludzką na biznes. Assessment Systems pomaga w znalezieniu danych i przygotowaniu analiz porównawczych, aby podejmować skuteczniejsze decyzje dotyczące ludzi i sprawić, by ich wpływ był bardziej zauważalny dla całej organizacji.

Zapewnia analizy predykcyjne

Przy pomocy naszych ekspertów i danych historycznych, analityka HR dostarcza prognozy konsekwencji związanych z czynnikiem ludzkim w firmie. Wykorzystując te analizy wskazujemy niezbędne, dalsze działania dotyczące pracy w obszarze HR.

Dowiedz się, w jaki sposób systemy oceny mogą pomóc firmie w przekształceniu danych HR w wiedzę biznesową?

Share This