Efektywne zarządzanie zdalnym zespołem

Zarządzanie zdalnymi zespołami nie jest łatwe, zwłaszcza gdy trzeba nagle / z dnia na dzień przestawić się na tryb pracy z domu. W normalnych okolicznościach istniałby dedykowany okres przejściowy, aby przygotować siebie i swój zespół do różnych okoliczności, ale w przypadku globalnego kryzysu nie ma na to czasu. Twój zespół będzie szukał Ci wskazówek we wszystkim, a to może być przytłaczające, jeśli nie znasz odpowiednich metod zarządzania wirtualnymi zespołami. Dobra wiadomość jest taka, że każdy może rozwinąć umiejętności skutecznego zarządzania zdalnymi zespołami!

Jeśli chcesz pomóc swojemu zespołowi przezwyciężyć stres wynikający z pracy zdalnej i samoizolacji, poproś o nasz warsztat!

Jakie są kluczowe umiejętności przywódcze, które decydują o tym, że jest się dobrym wirtualnym liderem zespołu?

Consistency

Konsekwencja

Efektywne zarządzanie zdalnym zespołem wymaga częstej i zorganizowanej komunikacji. Planuj regularne spotkania, najlepiej tego samego dnia i o tej samej porze każdego tygodnia. Powinieneś również z wyprzedzeniem dzielić się programem spotkań i trzymać się punktów. Dobrze przygotuj się do każdego spotkania, nie zbaczaj z tematu i zawsze staraj się zakończyć je na czas. Nieefektywne spotkania są tylko przeszkodą, planuj tylko takie spotkania, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele, a nie tylko po to, aby istniały w kalendarzu na pokaz. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie wszystkim podsumowania po spotkaniu. Jesteśmy zachęcani do korzystania ze wszystkich nowoczesnych technologii w celu komunikowania się ze sobą, ale niezbędne do tego jest również zawarcie jasnych porozumień w sprawie procedur takiej komunikacji. Zminimalizuj wykorzystanie poczty elektronicznej, zamiast tego użyj wideokonferencji, aby móc rozmawiać twarzą w twarz. Zachęcaj członków zespołu do zaplanowania rozmów w trakcie współpracy nad projektem. Narzędzia do wysyłania wiadomości błyskawicznych pozwalają na mniej formalną rozmowę z członkami zespołu.

clarity

Jasność

Sprecyzuj zadania i procesy, a nie tylko cele i role. Nie zakładaj, że twoje instrukcje są jasne dla wszystkich; niech członkowie zespołu podsumują przydzielone im zadania, zanim je podejmą. Lepiej się komunikować niż pozostawiać zespół w niepewności. Bądź precyzyjny na tyle ile możesz i zapisz wszystko, aby członkowie zespołu mogli się do tego odwołać, gdy będą potrzebować wskazówek. Upewnij się, że instrukcje są SMART (ang.): konkretne, wymierne, przypisywalne, realistyczne i ograniczone w czasie. Ważne jest, aby poświęcić więcej uwagi szczegółom związanym z projektowaniem zadań oraz procesom, które zostaną wykorzystane do ich realizacji. Uprośćcie pracę na tyle, ile jest to możliwe i upewnijcie się, że proces pracy jest jasny, zawierający szczegółowe informacje o tym, kto co i kiedy robi. Możesz zrobić check-listę, aby ocenić, jak się sprawy mają i czy członkowie Twojego zespołu potrzebują pomocy lub wskazówek, ale pamiętaj: nie praktykuj wirtualnego mikro-zarządzania!

predictable

Przewidywalność

Lepiej jest postępować zgodnie z pisemną procedurą operacyjną, która jest przejrzysta dla Twojego zespołu. Zawsze bądź przewidywalny: ustal jasne i dobrze zrozumiałe procesy i praktyki. Dołączaj wskazówki, z jakich trybów komunikacji należy korzystać w konkretnych okolicznościach: kiedy należy odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub skontaktować się z kimś, kto przeprowadzi rozmowę wideo, lub jak podzielić się dokumentami z zespołem. Firmy powinny być najpierw regulowane przez zasady i procedury, a dopiero potem przez ludzi. Autorytarne przywództwo nie działa w odległych środowiskach. Pokazuj kierunek swojemu zespołowi, przekazuj często swoją wizję i wartości, aby pomóc wszystkim w osiągnięciu wspólnych celów. Twój zespół będzie bardziej oczekiwał wskazówek od Ciebie, niż od kierownictwa i musisz się upewnić, że udzielasz im możliwie jak najlepszej pomocy!

empathy

Empatia

Pamiętaj, że prowadzisz nie tylko zdalny zespół, ale także prawdziwych ludzi! Zespół jest wirtualny, ale ludzie w tym zespole mają prawdziwe nadzieje i obawy, ambicje, zainteresowania i potrzeby komunikacyjne. Zawsze bądź dla nich dostępny, aby nie czuli się odizolowani! Uważaj na to, co mówisz i jak to mówisz, ponieważ twoje słowa są o wiele silniejsze na odległość, a twoje przesłanie jest łatwiejsze do błędnego zrozumienia. Jest mniej miejsca na korektę online, więc upewnij się, że twoje przesłanie jest zawsze konstruktywne i wzmacniające, a nie tylko krytyczne. Zapytaj swój zespół o jego wyzwania i co możesz zrobić, aby wspólnie im sprostać!

Spójność, jasność, przewidywalność i empatia-skoncentruj się na nich, aby uczynić swój wirtualny zespół bardziej efektywnym. Zawsze bądź konsekwentny w swoim harmonogramie, miej jasność odnośnie do tego, co każdy członek zespołu musi zrobić, a następnie upewnij się, że części pasują do siebie zgodnie z ogólną wizją. Na koniec, ale może przede wszystkim, bądź empatycznym liderem i wzmacniaj pozycję swoich ludzi!

Naucz się

jak skutecznie zarządzać swoim zdalnym zespołem na naszym specjalistycznym interaktywnym warsztacie!

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This