Czy słuchasz swoich pracowników?

W dzisiejszych czasach firmy przodujące w swoich branżach wykorzystują różne kanały komunikacji wewnętrznej do przekazywania informacji i pomysłów, które odzwierciedlają ich kulturę korporacyjną i procesy organizacyjne. Jednak nie wszystkim firmom udaje się skutecznie przekazywać kluczowe wiadomości swoim pracownikom. Co więcej, wiele firm boryka się z problemem zbierania informacji zwrotnych od pracowników. Komunikacja wewnętrzna i kultura przekazywania informacji zwrotnych zasługuje na szczególną uwagę menedżerów, ponieważ mają one istotny wpływ na wskaźniki HR i wydajność biznesową. Według badań Davida Kirka, 99,5% czynników wpływających na satysfakcję pracowników jest ściśle związanych z efektywnością komunikacji.

COVID-19 diametralnie zmienił dotychczasowe życie w naszych biurach, gdzie w czasach przedpandemicznych pracownicy często „rozmawiali przy filiżance kawy”. Spadek interakcji offline nie oznacza jednak, że potrzeby komunikacyjne pracowników również się zmniejszyły.

Jeśli zbierasz dane dotyczące pracowników i nie robisz z nimi nic, to jaki jest sens przeprowadzania ankiety. Niezwykle istotnym jest poinformowanie swoich pracowników, że zostali wysłuchani

Josh Greenberg

Badania wykazały, że:

%

PRACOWNIKÓW UWAŻA , ŻE ZBIERANIE INFORMACJI ZWROTNYCH JEST WAŻNE

%

PRACOWNIKÓW PRZEKAZUJE I OTRZYMUJE JE

%

MILLENNIALSÓW WOLAŁOBY OTRZYMYWAĆ NATYCHMIASTOWĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ

JAKIE SĄ TRADYCYJNE SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI ZWROTNYCH OD PRACOWNIKÓW?

1. SPOTKANIE W CZTERY OCZY

Spotkania mogą być prowadzone osobiście, za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub wewnętrznych kanałów komunikacji korporacyjnej. Menedżerowie muszą poświęcić na ten proces stosunkowo dużą ilość czasu.

2. COROCZNE ANKIETY PRACOWNICZE

Agencje konsultingowe przeprowadzają na szeroką skalę ankiety zaangażowania i zadowolenia pracowników we wszystkich warunkach pracy (miejsce pracy, stosunki służbowe, treść zadań, wynagrodzenie i świadczenia, kariera, szkolenia i rozwój, itp.). Takie narzędzie często bywa kosztowne, co niekiedy nie ma sensu w przypadku małej liczby zatrudnienia lub gdy wypełnienie długich kwestionariuszy sprawia trudności pracownikom.

3. ANKIETY PULSU (PULSE SURVEYS)

Netflix, Google i Walmart przeprowadzają ankiety pulsów raz dziennie, tygodniowo lub miesięcznie. Pomagają one określić nastrój i poziom zadowolenia pracowników, a także zebrać od nich informacje zwrotne. Jest to świetny sposób na pozyskiwanie opinii od dużej liczby pracowników i bycie „na bieżąco” z szeregiem czynników, wpływających na wydajność pracowników.

Jeśli chciałbyś poznać nowe trendy w zakresie
przeprowadzania ankiet pracowniczych i skuteczniejszemu
gromadzeniu danych na temat pracowników…

Subscribe to our mailing list

* indicates required


GDPR consent

Privacy Policy


Share This